Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020
x

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΚΤΑ ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΘ

Η εν λόγω μίσθωση αφορά ενοικίαση 7ου ορόφου για χρήση γραφείων με σκοπούς την περαιτέρω εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών της ΟΛΘ Α.Ε.

Γραφεία και στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου, θα αποκτήσει το αμέσως επόμενο διάστημα η ΟΛΘ Α.Ε., μετά τη χορήγηση ειδικής άδειας για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης με την Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης «DIMERA LAND & PROPERTY INVESTMETS LTD», η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου.

Η εν λόγω μίσθωση αφορά ενοικίαση 7ου ορόφου για χρήση γραφείων, εμβαδού 340 τ.μ., επί της οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, έναντι μηνιαίου τιμήματος  6.630 ευρώ (καθαρή αξία) και διάρκειας 9 ετών, με σκοπούς την περαιτέρω εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και τη βέλτιστη προβολή των δράσεων της ΟΛΘ Α.Ε., όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

H σύμβαση μίσθωσης θα υπογραφεί αμέσως μετά την παρέλευση 10 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, ενώ συνοδεύεται και από τη σχετική έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή - διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας - η οποία αξιολογεί το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές της «DIMERA LAND & PROPERTY INVESTMETS LTD» ανήκουν κατά 100% στην εταιρεία «Belterra Holdings Limited» η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκουν κατά 100% οι μετοχές της «Belterra Investments Limited» η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 30% των μετοχών της εταιρείας «Melbery Investments Ltd», η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 67% των μετοχών της εταιρείας «South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd», η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 67% της «ΟΛΘ Α.Ε.».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ