Κυριακή 21 Ιουλίου 2019
x

Η ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σήμερα υπογράφηκε η δανειακή σύμβαση, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ με τη βιομηχανία Marmor. Ακολουθούν projects στην Ενέργεια.

Την δανειακή σύμβαση με την Marmor, ύψους 15 εκατ ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράπεζας κ. Ισάν Ουγούρ Ντελικανλί, δηλώνοντας ότι μέσα στο διάστημα του τελευταίου χρόνου έχει διπλασιαστεί το χαρτοφυλάκιο των δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις στα 90 εκατ ευρώ, με στόχο τουλάχιστον να τριπλασιαστεί στα επόμενα χρόνια ώστε να πλησιάσει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.

Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να υπογραφεί μία ακόμη σύμβαση που αφορά έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, στον ενεργειακό τομέα, ενώ δύο ακόμη χρηματοδοτήσεις ιδιωτών είναι στο pipeline, ενώ είναι περισσότερες οι εταιρείες που έχουν απευθυνθεί στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου(Παρευξείνια). Με την υπογραφή των συμβάσεων το ενεργό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας στην Ελλάδα θα υπερβεί τα 200 εκατ ευρώ.

Η Tράπεζα, όπως είπε ο κ. Ντελικανλί, έχει στόχο έως τα τέλη του 2018 να αυξάνει το ενεργό της χαρτοφυλάκιο κατά 7,5% το έτος, ενώ στοχεύει επίσης στην ενίσχυση και των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, στην υποστήριξη διασυνοριακών επενδύσεων όπως και έργων συνεργασίας του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα.

«Μπορεί τα κριτήρια αξιολόγησής μας να είναι κάπως πιο αυστηρά από ότι των εμπορικών Τραπεζών καθώς είμαστε μία περιφερειακή αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά ειδικά για τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο δανεισμός από την ΤΕΑΕΠ λειτουργεί και ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση του έργου», τόνισε ο κ. Ντελικανλί ενημερώνοντας ότι το ποσοστό των κόκκινων δανείων στο τέλος του 2015 είχε μειωθεί στο 1,2% επί του συνόλου, επίπεδο στο οποίο και θέλουν να διατηρήσουν τα ΝPL΄ς, που σημειωτέον στο τέλος του 2014 ήταν στο 5,4%.

Στα επενδυτικά σχέδια της Marmor, που λαμβάνει το δάνειο των 15 εκατ, 7ετούς διάρκειας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του δ.σ της εταιρείας κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Η εταιρεία, μέσα στην επόμενη διετία, θα ολοκληρώσει που αφορά σε κτιριακές επεκτάσεις και νέο μηχανικό εξοπλισμό, στη βιομηχανική της βάση στο Καβαλάρι. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, που στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση στις αγορές του εξωτερικού, η εταιρεία θα διπλασιάσει την παραγωγική της δυναμικότητα που σήμερα είναι 1.250.000 τ.μ. Σε όρους κύκλου εργασιών η Marmor εκτιμά ότι σε βάθος τριετίας θα αυξήσει τις πωλήσεις της στα 55 εκατ ευρώ, από τα 35 εκατ ευρώ σήμερα.

Να σημειωθεί ότι η Marmor είναι μία κατά βάση εξαγωγική εταιρεία, που πραγματοποιεί πωλήσεις σε 85 χώρες διαθέτοντας το 90% των προϊόντων στη διεθνή αγορά και σε χώρες - μέλη της Παρευξείνιας όπως η Τουρκία, η Ρωσία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Αλβανία.

Όπως είπε ο κ. Αντωνιάδης, η επιλογή της ΤΕΑΕΠ ως χρηματοδότη έχει στρατηγικό χαρακτήρα κάτι που θα αποτυπωθεί στο 5ετές business plan που εκπονείται. Σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό, στα άμεσα πλάνα της Marmor, είναι η εκμετάλλευση λατομείου στην Αλβανία σε συνεργασία με τοπικό εταίρο.

Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης έκλεισε με γενικότερες αναφορές του κ. Ντελικανλί ο οποίος είπε ότι η Τράπεζα συνεχίζει να επιδιώκει την ένταξη και άλλων μετόχων στη σύνθεσή της και σε πρώτη φάση της Σερβίας, ενώ περιμένει ακόμη από την ελληνική Πολιτεία, να διαθέσει τα χρήματα που είχε υποσχεθεί, δηλαδή 10 εκατ ευρώ, προκειμένου η ΤΕΑΕΠ να αποκτήσει μόνιμες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ