Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022
x

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ «ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ»

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθεί υπ' όψη ο περιορισμός που επιβάλει η ανάγκη λειτουργίας των υφισταμένων τμημάτων του νοσοκομείου

Στην ανακαίνιση του καρδιολογικού τμήματος του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την έγκριση της σχετικής εισήγησης από την Οικονομική Επιτροπή.

Οι επεμβάσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του έργου είναι:

-Ανακαίνιση των χώρων υγιεινής.

-Κατασκευή τριών νέων WC.

-Αντικατάσταση πλακιδίων του τοίχου και των νιπτήρων σε συγκεκριμένους χώρους.

-Αντικατάσταση των δαπέδων από πλαστικό τάπητα PVC σε όλους τους χώρους του καρδιολογικού τμήματος.

-Αντικατάσταση του αγώγιμου και αντιστατικού δαπέδου της Στεφανιαίας Μονάδας.

-Επισκευή όλων των ξύλινων ερμαρίων και ντουλαπών.

-Αντικατάσταση των ξύλινων διαχωριστικών στην είσοδο του καρδιολογικού τμήματος και στο κλιμακοστάσιο κινδύνου, με άλλα πυράντοχα διαχωριστικά.

-Χρωματισμός όλων των επιφανειών οροφής, τοίχων, θυρών, ξύλιων κατασκευών και θερμαντικών σωμάτων.

-Αντικατάσταση όλων των λωρίδων, γωνιών και φύλλων προστασίας των τοίχων και των θυρών.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθεί υπ' όψη ο περιορισμός που επιβάλει η ανάγκη λειτουργίας των υφισταμένων τμημάτων του νοσοκομείου και η τήρηση των κανόνων διατήρησης ωρών κοινής ησυχίας και υγιεινής που επιβάλλει η διοίκηση του νοσοκομείου, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη δυνατή ενόχληση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται σε 120.000 ευρώ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ