Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018
x

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΕΤΕΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΩΘΗΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Η παροχή τεχνικής στήριξης στοχεύει στην ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος και της επενδυτικής στρατηγικής του δήμου Θεσσαλονίκης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον δήμο Θεσσαλονίκης θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ των δύο πλευρών και της δανειοδότησης έως 20 εκατ. ευρώ.

Σκοπός της σύμβασης είναι «η συμβολή στην υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου «Θεσσαλονίκη 2030», διασφαλίζοντας την απορρόφηση του δανείου της ΕΤΕπ για τη συγχρηματοδότηση έργων από το πολυετές Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 του Δήμου».

Σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Γιώργου Δημαρέλου, ο οποίος χειρίζεται τον φάκελο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, «λόγω της δανειακής σύμβασης μεταξύ του δήμου και της ΕΤΕπ δίνεται η δυνατότητα στον δήμο να κάνει χρήση της παροχής τεχνικής στήριξης, η οποία είναι άνευ κόστους».

Η παροχή τεχνικής στήριξης στοχεύει στην ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος και της επενδυτικής στρατηγικής, της ιεράρχησης των έργων και της τεχνικής εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους επενδυτικούς τομείς.

Σημειώνεται πως η σύμβαση, το έργο της οποίας θα υλοποιηθεί μέχρι το 2019, θα έχει παρακολουθητικό χαρακτήρα σε σχέση με την κύρια δανειακή σύμβαση.  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της δανειακής σύμβασης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χρηματοδοτήσει, παράλληλα, έως τρεις μελέτες, τις οποίες στην παρούσα φάση ο δήμος διαβουλεύεται και αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων, βιώσιμη αστική ανάπτυξη και παρεμβάσεις στον τομέα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.

Οι υπηρεσίες χωρίζονται σε δύο φάσεις και συγκεκριμένα, στην προετοιμασία ενός έργου και η επιχειρησιακή προετοιμασία του δήμου. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια Διευθύνουσα Ομάδα από εκπροσώπους του δήμου και της ΕΤΕπ, η οποία θα συνεδριάζει και θα εξετάζει τις εξελίξεις.

Η υπογραφή της σύμβασης πρόκειται να συζητηθεί και να εγκριθεί κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, την ερχόμενη Τρίτη.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ