Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021
x

Η S&P ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ «Α»

Σε «Α/Α1» αναβάθμισε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's την πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's αναβάθμισε σήμερα σε «Α/Α1»  τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, από «Α-/Α-2» που είναι σήμερα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «ο οίκος αξιολόγησης δήλωσε ότι η αναβάθμιση αυτή αντικατοπτρίζει το θετικό αντίκτυπο που δημιουργεί η Τράπεζα στις χώρες-μέλη της, το οποίο αποδεικνύεται από τη σταθερή αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου τα τελευταία τρία χρόνια και την πρόσφατη απόφαση των μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η S&P σημειώνει την ανθεκτικότητα και το πολύ ισχυρό προφίλ χρηματοοικονομικού κινδύνου της Παρευξείνιας Τράπεζας, όπως επίσης και το γεγονός ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου της».

«Πρόκειται για την πρώτη πλήρη αναβάθμιση που έλαβε η Παρευξείνια εδώ και σχεδόν μια δεκαετία και, δεδομένου ότι συνέβη κατά την τρέχουσα- άνευ προηγουμένου- περίοδο παγκόσμιας αναταραχής, αντανακλά πολύ θετικά στην Τράπεζα και θέτει ισχυρά θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξή της» - δήλωσε ο Ντμίτρι Πάνκιν, πρόεδρος της Τράπεζας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ