Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019
x

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΝ ΘΑ ΘΑΨΕΙ ΦΕΤΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ

Πρωτοβουλία ανακύκλωσης από ΥΠΕΝ, ΦΟΔΣΑ, Δήμους - Η διάθεση των θρυμματισμένων υπολειμμάτων θα γίνεται ως εδαφοβελτιωτικό σε δασικές περιοχές

Κοινή πρωτοβουλία ανέλαβαν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και οι δήμοι της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για την ανακύκλωση και αξιοποίηση των φυσικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων μετά τις εορτές, έτσι ώστε κανένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο να μην καταλήξει στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης.λε

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ως αρμόδιο για την παραγωγή και διακίνηση των καλλιεργούμενων δέντρων στην αγορά (κυρίως ελάτων), όσο και για τη διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση όλων των ειδών αποβλήτων, επέλεξε τη φετινή περίοδο των εορτών να αναλάβει την πρωτοβουλία ανακύκλωσης και αξιοποίησης αυτού του αγροδασικού προϊόντος.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι σύμφωνη με την υποχρέωση διαλογής στην πηγή όλων των αποβλήτων από το 2019. Ήδη υπάρχουν σε εξέλιξη πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικά εργαλεία στην Κεντρική Μακεδονία για τη διαχείριση των φυτικών/πράσινων αποβλήτων των ΟΤΑ αλλά και των οργανικών (βιοαποβλήτων), με ειδικό εξοπλισμό και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:

· Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας δεν θα δεχτεί κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης ενώ οι Δήμοι της ΠΕ Θεσσαλονίκης θα μεριμνήσουν για την εναλλακτική αξιοποίηση των δέντρων μετά την εορταστική περίοδο.

· Πρώτο βήμα είναι η ενημέρωση των δημοτών για τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες -μετά τις εορτές- κατά τις οποίες θα γίνει συλλογή των δέντρων, ώστε αυτά να μην μένουν για μέρες δίπλα στους κάδους.

· Τα δέντρα θα θρυμματιστούν από τους ΟΤΑ, με συνέργειες είτε μεταξύ τους, είτε με το ΦΟΔΣΑ, είτε με κατάλληλους αναδόχους

· Η διάθεση των θρυμματισμένων υπολειμμάτων θα γίνεται ως εδαφοβελτιωτικό σε δασικές περιοχές, κατά κύριο λόγο αναδασωτέες, σε συνεργασία με τα Δασαρχεία Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Σταυρού, τα οποία θα υποδείξουν τις περιοχές. Τα θρυμματισμένα υπολείμματα μπορούν να αξιοποιηθούν επίσης και σε άλλες χρήσεις, όπως παραγωγή peletts, βιοκαυσίμων, δευτερογενών υλικών πχ. μοριοσανίδων, κλπ. από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.

Με βάση τα παραπάνω, αναφέρει το υπουργείο, το ΥΠΕΝ μαζί με τους Δήμους και τον ΦΟΔΣΑ ΚΜ προχωρά σε μια καινοτόμα δράση, που συμβάλλει στην κατεύθυνση μιας κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων και ολοκληρώνει τον οικολογικό κύκλο των φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ