Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021
x

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Αλλαγή στη σημερινή υποβαθμισμένη αντιμετώπιση του σχεδιασμού για τη μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, με υποστελεχωμένο γραφείο στην Αθήνα ζητά το ΤΕΕ/TKM.

Νέα Ειδική Γραμματεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με μόνιμη έδρα στη Θεσσαλονίκη, που θα έχει την ευθύνη του σχεδιασμού για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, έχει εντάξει στις προτάσεις του το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η Ειδική Γραμματεία θα μπορέσει να αναπληρώσει το μεγάλο κενό που άφησε στην πόλη η κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης και η αντικατάστασή του από ένα Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού με ελάχιστους υπαλλήλους και έδρα την Αθήνα, όπου βασικά ζητήματα χρήσεων γης και σχεδιασμού για το μέλλον του πολεοδομικού συγκροτήματος κινούνται με ρυθμούς χελώνας.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει καταθέσει τη συγκεκριμένη πρόταση στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο του υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.

«Είναι σαφές ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία της Ειδικής Γραμματείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διότι σήμερα έχουμε ένα γραφείο στην ουσία στο υπουργείο να ασχολείται με τα θέματα της Θεσσαλονίκης, που πρέπει να πάρει έγκριση ακόμη και για το χαρτί που καταναλώνει. Δεν ρυθμίζεται δυστυχώς τίποτα και οι καθυστερήσεις σε όλα τα ζητήματα της Θεσσαλονίκης είναι τραγικές. Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός είναι ένα μείζον ζήτημα. Οι αποφάσεις για τις χρήσεις γης στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης καθορίζουν την πορεία της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Αν θέλουμε να κατοχυρώσουμε μια ουσιαστική μητροπολιτική διοίκηση οφείλουμε να θεσπίσουμε ένα όργανο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ευέλικτο και αποφασιστικό. Όχι στα πρότυπα του παλαιού Οργανισμού Ρυθμιστικού, αλλά προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της ίδιας της Θεσσαλονίκης», τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γιώργος Τσακούμης.

Ο κύκλος του ΟΡΘ έχει κλείσει, όμως όχι και ο κύκλος του «στρατηγικού σχεδιασμού της μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης».

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει ότι «οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Κεντρικής Μακεδονίας, δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι επαρκούν για να κατευθύνουν και να ρυθμίσουν ένα πολεοδομικό συγκρότημα με πληθυσμό 1,1 εκ. κατοίκους. Επιπλέον, η διαχείριση του και οι πολιτικές πρωτοβουλίες για τις εξειδικεύσεις του, δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα εκ του μακρόθεν της οικείας διεύθυνσης του ΥΠΕΝ. Έτσι, προκύπτει άμεση αναγκαιότητα εκπόνησης ενός 'Στρατηγικού Δομικού Σχεδίου', που θα υποκαταστήσει μερικά και προσωρινά το πρώην Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης – το οποίο ως γνωστό βρίσκεται προς έγκριση στο ΥΠΕΝ- και θα αποτελέσει κατευθυντήρια οδηγία για την εκπόνηση των επιμέρους τοπικών πολεοδομικών σχεδίων των ΟΤΑ αναφοράς. Για την αναγκαία διοικητική δομή και την πολιτική στήριξη της προτείνουμε να επικουρήσει μια νέα Ειδική Γραμματεία του ΥΠΕΝ, με μόνιμη έδρα στη Θεσσαλονίκη. Η έγκριση ενός τέτοιου Σχεδίου θα βοηθήσει σε μία μορφή Μητροπολιτικής Διοίκησης και θα συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όλης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ