Κυριακή 13 Ιουνίου 2021
x

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επικεφαλής εταίρος έργου για τον περιορισμό του brain drain και τη στελέχωση των επιχειρήσεων.

Μια σημαντική πρωτοβουλία για να συνδέσει την προσφορά εργασίας από επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό της Κεντρικής Μακεδονίας, με τη ζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού και στελεχών από τις επιχειρήσεις της περιοχής, ανέλαβε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Νέοι, απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών και άλλων ιδρυμάτων, με μόρφωση και προσόντα, που αδυνατούν να βρουν δουλειά από τη μια και επιχειρήσεις, που δεν βρίσκουν τα στελέχη που θέλουν στους τομείς ενδιαφέροντός τους, θα έρθουν πιο κοντά, μέσα από μια προσπάθεια δικτύωσης της αγοράς εργασίας, που οργανώνει η Περιφέρεια.

Πρόκειται για ένα οικοσύστημα επιχειρηματικότητας, με στόχο να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην επικοινωνία των καταρτισμένων νέων και της αγοράς.

Το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας θα δημιουργηθεί μέσα από το διασυνοριακό πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία, όπου επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια, ενώ συμμετέχουν επίσης το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Goce Delcev και το Κέντρο για την Ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Περιφέρειας της Βόρειας Μακεδονίας.

Το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας θα εκπονήσει έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις υπεύθυνων ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις ή και επιχειρηματίες, από όπου θα προκύψουν οι εξειδικευμένες ανάγκες στελέχωσης των επιχειρήσεων. Έτσι θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων από το προφίλ των αποφοίτων που θέλουν οι επιχειρήσεις (προσόντα, εξειδίκευση κτλ.).

Επίσης, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία θα καθοδηγήσει και θα υποστηρίξει τους απόφοιτους και τις επιχειρήσεις, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με έμφαση τις πραγματικές τάσεις στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθεί και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, όπου θα περιληφθεί χρήσιμο υλικό και θα παρέχεται ενημέρωση για προσλήψεις και προσκλήσεις, για συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων. Επίσης θα είναι διαθέσιμα εργαλεία marketing και mentoring και θα ενισχυθεί και το Γραφείο Διασύνδεσης Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πρόβλεψη να δημιουργηθεί αντίστοιχο Γραφείο και στη Στρούμνιτσα.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ