Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021
x

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου INTENSSS-PA στο πρώτο εθνικό roadshow, που θα γίνει στις 15 Ιουνίου 2018.

Ένα από τα σημαντικά ευρωπαϊκά έργα, που έχουν να κάνουν με τον ενεργειακό, χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό, παρουσιάζει σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και η εταιρεία BPM.

Πρόκειται για το 1ο Εθνικό Roadshow Παρουσίασης του Έργου INTENSSS-PA, που θα γίνει στις 15 Ιουνίου 2018 στο Μακεδονία Παλλάς (ώρες 10.00 – 14.00).

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της προσέγγισης και των αποτελεσμάτων του έργου INTENSSS-PA και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ δημοσίου, άλλων φορέων και επαγγελματιών αναφορικά με τις απαραίτητες ικανότητες και εργαλεία σχετικά με τη θεσμοποίηση της ολοκλήρωσης του ενεργειακού με τον χωρικό σχεδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο.

Το έργο INTENSSS-PA υποστηρίζει δημόσιους φορείς να ενσωματώσουν τον ενεργειακό σχεδιασμό στον χωρικό σχεδιασμό και στο περιφερειακό φυσικό και κοινωνικοοικονομικό τοπίο. Βασικό εργαλείο είναι η κατάρτιση Περιφερειακών Ολοκληρωμένων και Βιώσιμων Ενεργειακών Σχεδίων, τα οποία αναπτύσσονται μέσω της πιλοτικής εφαρμογής και ελέγχου του μοντέλου του «Ζωντανού Εργαστηρίου» (Living Lab) σε κάθε μία από τις επτά περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης, αναπτυξιακών και ερευνητικών φορέων με αρμοδιότητες στο χωρικό και ενεργειακό σχεδιασμό και εμπειρία από συμμετοχή σε συναφή έργα και εργαλεία. Απώτερο στόχο αποτελεί η διερεύνηση της δυνατότητας αναπαραγωγής της προσέγγισης και των αποτελεσμάτων του INTENSSS-PA και σε άλλες περιοχές.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ