Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022
x

INTERLIFE: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2020

Αποτελεί τον 6ο κατά σειρά Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας καθώς η Εταιρεία δημοσιοποιεί Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση από το 2012.

Με ιδιαίτερα αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης προς όλους τους κοινωνικούς εταίρους, η INTERLIFE Ασφαλιστική δημοσιεύει τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας του έτους 2020.

Στόχος του είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών για τις επιδόσεις της, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Αποτελεί τον 6ο κατά σειρά  Απολογισμό καθώς η Εταιρεία δημοσιοποιεί Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση από το 2012.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν υπόκειται στο νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης , ωστόσο, την έχει εντάξει στη λειτουργία της στο μέτρο και στο βαθμό που την αφορά σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και προσεγγίζει τις θεματικές του Απολογισμού με επιρροή από τους δείκτες GRI και ATHEX ESG.

Διαβάστε τον Απολογισμό Υπευθυνότητας 2020 της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α εδώ
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ