Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022
x

INTERLIFE: O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2018-2019

Τη διετία 2018-2019 η εταιρεία παρήγαγε και διένειμε Κοινωνικό Προϊόν αξίας 51,38 εκατ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 40% της παραγωγής ασφαλίστρων.

Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η INTERLIFE Ασφαλιστική δημοσιεύει τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018-2019, επισημαίνει η εταιρεία.

Σύμφωνα με τον Απολογισμό, τη διετία 2018-2019 η εταιρεία παρήγαγε και διένειμε Κοινωνικό Προϊόν αξίας 51,38 εκατ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 40% της παραγωγής ασφαλίστρων του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με την INTERLIFE.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν υπόκειται στο νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης , ωστόσο, την έχει εντάξει στη λειτουργία της στο μέτρο και στο βαθμό που την αφορά σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και προσεγγίζει τις θεματικές του Απολογισμού με επιρροή από τους δείκτες GRI Standards και ATHEX ESG.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ