Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019
x

INTERLIFE: ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ ΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Στο Ταμείο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι του ομίλου και όλο το δίκτυο των συνεργαζόμενων με την εταιρία διαμεσολαβητών.

Την ιδρυτική πράξη του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERLIFE - Ν.Π.Ι.Δ., ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα υπέγραψαν τα πρώτα μέλη του.

Ιδρυτικά μέλη είναι η πλειοψηφία των εργαζομένων στον όμιλο INTERLIFE, ενώ αναμένεται η υπουργική απόφαση της ίδρυσης και η δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Σκοπός του ΤΕΑ INTERLIFE είναι η χορήγηση στους ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και συγκεκριμένα Συνταξιοδοτική παροχή εφάπαξ ποσού.

Στο Ταμείο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι του ομίλου και όλο το δίκτυο των συνεργαζόμενων με την εταιρεία διαμεσολαβητών.

Η εταιρεία θα καταβάλει υποχρεωτικά τακτικές εισφορές για κάθε ασφαλισμένο-εργαζόμενο σε μηνιαία βάση, ενώ για τους ασφαλισμένους-συνεργαζόμενους διαμεσολαβητές θα καταβάλει υποχρεωτικά εισφορές υπολογιζόμενες ως ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου παραγωγής που θα έχουν πραγματοποιήσει με την εταιρεία στο πλαίσιο συνεργασίας τους.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα καταβολής έκτακτων εισφορών τόσο από τους ασφαλισμένους του Ταμείου όσο και από την εταιρεία.

Η ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERLIFE αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της εταιρείας στο πλαίσιο της πολύχρονης σχέσης εμπιστοσύνης που διέπει τις σχέσεις της με τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της και τη συμβολή της στη βελτίωση των συνθηκών συνταξιοδότησής τους.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ