Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020
x

INTRALOT: ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΤΑ 22%

Στα 131 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας για το εννιάμηνο του 2009, έναντι 161,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Πτωτικά κινήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Intralot (Ιντραλότ) για το εννιάμηνο του 2009, σύμφωνα με σχετική της ανακοίνωση.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας σημείωσαν πτώση 22% και διαμορφώθηκαν στα 131,0 εκατ. ευρώ έναντι 161,8 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2008, ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) έφτασαν τα 97,3 εκατ. ευρώ από 144,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας πτώση 48%.

Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Intralot διαμορφώθηκε στα 680,6 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο του 2009. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του τρίτου τριμήνου του 2009 ήταν 192,6 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 39,9 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων (EBT) έφτασαν τα 22,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EAT-am) ήταν 15,8 εκατ. ευρώ.

Στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 118,2 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 23,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, όσον αφορά στα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ), αυτά διαμορφώθηκαν στα 15,3 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2009.


πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕA+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ