Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020
x

ΙN SITU ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Τα μέλη της Εταιρείας Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης των Μνημείων δηλώνουν υπέρ της in situ ανάδειξης των αρχαιοτήτων.

Την ανησυχία τους για την ανατροπή των αποφάσεων για κατά χώρα παραμονή των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης εκφράζουν οι αναστηλωτές μηχανικοί της Εταιρείας Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης των Μνημείων.

Όπως αναφέρουν σε ψήφισμα τα μέλη της Εταιρείας, δηλώνουν την πλήρη υποστήριξη της ΕΤΕΠΑΜ στις ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που προβλέπουν τη διατήρηση των αρχαιοτήτων κατά χώρα και ελήφθησαν μετά από ενδελεχή εξέταση του θέματος στο ΚΑΣ.

Σϋμφωνα με όσα λένε, «ο επιστημονικός κόσμος, συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕΠΑΜ (με την από 25-2-2013, αρ. πρωτ. 25 επιστολή μας), έχει τεκμηριώσει με πλήθος επιχειρημάτων την αναγκαιότητα της επί τόπου διατήρησης των κατά γενική ομολογία σημαντικών αρχαιοτήτων, τόσο για την αναπτυξιακή πορεία της πόλης όσο και για την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Οι ίδιοι τονίζουν ότι η απόσπαση και μεταφορά των αρχαίων είναι μια ακραία λύση που εφαρμόζεται κατ εξαίρεση και σε ήσσονος σημασίας αρχαιότητες. Μάλιστα σημειώνουν ότι αυτό συνεπάγεται τον τεμαχισμό των δομικών στοιχείων με συνέπεια να χάνεται μέρος του αρχαίου υλικού και να προστίθενται σύγχρονα υλικά στην βάση τους, ευάλωτα σε μελλοντική φθορά, ενώ ποτέ η ανασύσταση δεν είναι πλήρης και αυθεντική όσο η αρχική μορφή.

«Όπως έχει διαπιστωθεί από την μέχρι τώρα εμπειρία, η ταλαιπωρία των αποσπασμένων αρχαίων συνεχίζεται καθώς μπορεί να παραμείνουν αποθηκευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, και τελικά να αλλάξει η απόφαση για την επάνοδό τους στην ίδια θέση.  Ενδεχόμενη δε αλλαγή θέσης είναι προφανές ότι οδηγεί σε μεγαλύτερη ακόμα απαξίωσή τους», αναφέρουν οι αναστηλωτές μηχανικοί.

Τα εμπόδια

Οι αναστηλωτές μηχανικοί παράλληλα σχολιάζουν τις ανακοινώσεις προς την κατεύθυνση της μετακίνησης των αρχαιοτήτων που, όπως λένε, αναφέρουν μόνο εκτιμήσεις του χρόνου που θα χρειαστεί για την απόσπαση και ποτέ για την επανατοποθέτηση των ευρημάτων η οποία είναι προφανές ότι θα απαιτήσει νέες μελέτες υψηλής μάλιστα πρωτοτυπίας ως προς τις μεθόδους, ο χρόνος των οποίων επίσης είναι άγνωστος.

«Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε περίπτωση μετακίνησης των ευρημάτων, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να αποκαλυφθούν νέα υποκείμενα αρχαία οπότε θα απαιτηθεί νέα ανασκαφική έρευνα, θα προκύψουν νέα επιστημονικά θέματα για την τύχη τους και τελικά πρόσθετες καθυστερήσεις και δαπάνες», τονίζουν στο κείμενο του ψηφίσματος.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ