Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018
x

ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ

Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζει πλεόνασμα ύψους 408 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 816 εκατ. ευρώ

Υπερδιπλάσιο του στόχου ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο τρίμηνο του έτους, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, που δόθηκαν στη δημοσιότητα, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζει πλεόνασμα ύψους 408 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 816 εκατ. ευρώ, που είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018 και έναντι ελλείμματος 1,364 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα ανήλθε στα 2,32 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 1,096 δισ. ευρώ εκατ. και ύστερα από πρωτογενές πλέονασμα 1,07 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12,112 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 889 εκατ. ευρώ ή 7,9%  έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11,052 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά αυξημένα κατά 361 εκατ. ευρώ ή 3,4% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,079 δισ.. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 227 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (852 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,060 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 529 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2018 ήταν 11.704 δισ.. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 335 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (12,039 δισ. ευρώ).

Κατώτερα του στόχου τα έσοδα Μαρτίου  

Ειδικότερα όσον αφορά στον μήνα Μάρτιο, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,138 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά κατά 244 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα κατά 315 εκατ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο, στα 2,753 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 315 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 385 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 71 εκατ. ευρώ
έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Μαρτίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 360 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 117 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου
(243 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ήταν 4,271 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 25 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ