Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021
x

ΥΠΟΙΚ: ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ NOVARTIS

Η κυβέρνηση εκκινεί τις διαδικασίες για την αποκατάσταση της «όποιας ζημίας και ηθικής βλάβης από τις μη νόμιμες ενέργειες» της Novartis

Τις νομικές διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει υποστεί το Δημόσιο από τις πρακτικές της Novartis δρομολογεί η κυβέρνηση.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά από το υπουργείο Οικονομικών, «η Κυβέρνηση, ενεργώντας θεσμικά και με πλήρη διαφάνεια, με γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και των λοιπών θιγομένων δημοσίων νομικών προσώπων, από ενέργειες της εταιρείας “NOVARTIS Hellas Α.Ε.Β.Ε.”, ζήτησε, διά των συναρμοδίων υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως κατ’ εξοχήν, βάσει του Συντάγματος, νομικού συμπαραστάτη του Δημοσίου, την υπόδειξη των ενδεικνυόμενων δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών για την αποκατάσταση της όποιας ζημίας και ηθικής βλάβης έχουν υποστεί οι ως άνω φορείς από μη νόμιμες ενέργειες της ανωτέρω εταιρείας».

Στο πλαίσιο αυτό το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα σε Πλήρη Ολομέλεια, προτείνοντας, με σχετικό Πρακτικό, την εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου πραγματοποίηση συγκεκριμένων δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών.

Το υπουργείο Οικονομικών και τα λοιπά συναρμόδια υπουργεία, σε στενή συνεργασία, αναμένεται να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια, με σκοπό την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των θιγομένων φορέων, καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε ΕΔΩ το πρακτικό της σχετικής Συνεδρίασης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Πλήρους Ολομέλειας).
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ