Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021
x

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΣΘ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στόχος του μνημονίου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου επιστημονικής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας για τη διαμόρφωση κοινών δράσεων.

Κύκλο κοινών δράσεων με σκοπό τη στενότερη διασύνδεση της δικηγορικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας, εγκαινίασαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔιΠΑΕ), με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπεγράφη, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΔΣΘ στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης, από τον πρόεδρο του Συλλόγου Στάθη Κουτσοχήνα και τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΔιΠΑΕ, καθηγητή Αθανάσιο Καϊση.

Όπως έγινε γνωστό, στόχος του Μνημονίου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου επιστημονικής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας για τη διαμόρφωση κοινών δράσεων και πολιτικών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η συνδιοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, η διάχυση των γνωστικών αντικειμένων του Διεθνούς Πανεπιστημίου στους δικηγόρους με την μορφή εισηγήσεων, σεμιναρίων ή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, η διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.ά.

Επιπλέον, ο ΔΣΘ θα έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους, ενώ, υπό προϋποθέσεις και κατόπιν συνεννόησης, οι δύο φορείς θέτουν αμοιβαίως στη διάθεση των μελών τους πηγές βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης (από πλευράς Πανεπιστημίου) και βάσεις δεδομένων νομοθεσίας-νομολογίας και βιβλιοθήκες (από πλευράς ΔΣΘ).

Ως «απαρχή μίας ουσιαστικής συνεργασίας προς όφελος των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας», έκανε λόγο, αναφερόμενος στο Μνημόνιο Συνεργασίας, ο κ. Κουτσοχήνας, ο οποίος εξήρε το έργο και το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΔιΠΑΕ. Από την πλευρά του ο κ. Καϊσης, που είναι και ο ίδιος δικηγόρος, είπε ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο θέλει να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο «να μείνει το δικηγορικό σώμα ισχυρό».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ