Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Το υπουργείο Τουρισμού απαντά στις έντονες αντιδράσεις του ΣΔΙΠΕ για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)».

Στις έντονες αντιδράσεις του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)» που θα διαχειρίζεται τις ιαματικές πηγές της χώρας, όπως προβλέπει υπό εκπόνηση νομοσχέδιο,  απαντά το υπουργείο Τουρισμού.

Διαβάστε: Απορρίπτει ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας τα σχέδια της κυβέρνησης

Η απάντηση του υπουργείου για το ζήτημα μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις:

1. Προηγήθηκε συζήτηση και  διαβούλευση για το θέμα της διαχείρισης των ιαματικών πηγών;

-Η πρόταση για τη δημιουργία της εταιρείας Ιαματικές Πηγές Ελλάδας καταρτίζεται αυτή την περίοδο. Υπάρχει ένα προσχέδιο, μια αρχική πρόταση που έχει αποσταλεί σε ΚΕΔΕ, δήμους και περιφέρειες που τους αφορά το ζήτημα, ακριβώς για να υπάρχει μια βάση συζήτησης. Φυσικά  όταν γίνει Σχέδιο Νόμου θα μπει σε ανοικτή διαβούλευση όπως ορίζει ο κανονισμός.

2. Η αρχική αυτή πρόταση μηδενίζει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης;

-Κάθε άλλο. Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης θα είναι ενισχυμένος. Η  σύστασή της εταιρείας πραγματοποιείται με την συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ και ενας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) ενώ η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) θα κατέχει και ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Τι απαντάτε στις αιτιάσεις ορισμένων για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των Δήμων;

-Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η κυριότητα των ιαματικών φυσικών πόρων ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και επισημαίνεται ρητά ότι η δυνατότητα διαχείρισής τους από την εταιρεία δε συνιστά σε καμία περίπτωση κατάσχεση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, καθώς η εταιρεία με βάση την προτεινόμενη ρύθμιση του σχεδίου νόμου, δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη περί μεταβίβασης ή αλλαγής του υφιστάμενου καθεστώτος της κυριότητας ιαματικών πόρων.

4. Ποιος θα είναι ο ρόλος της νέας εταιρείας;

-Οι προτεινόμενες διατάξεις στοχεύουν στην αναβάθμιση του τουρισμού ευεξίας με πολλαπλά οφέλη για την τουριστική οικονομία και την τοπική κοινωνία. Ο οργανισμός λειτουργεί ως μηχανισμός ειδικού σκοπού ωρίμανσης των δημόσιων φυσικών πόρων και ως επιταχυντής της ανάπτυξης των υποδομών των υδροθεραπευτηρίων και των καταλυματικών υποδομών. Δε θίγει το καθεστώς υφιστάμενων νομίμως λειτουργούντων επιχειρήσεων, αντιθέτως χρηματοδοτεί μέσω του ταμείου ανάκαμψης την ανάπτυξη νέων εγχειρημάτων στον κλάδο του τουρισμού ευεξίας.  Αντικείμενο της συγκεκριμένης εταιρείας είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των ιαματικών πόρων στην Ελλάδα.

5. Ποιο το όφελος της τοπικής κοινωνίας;

-  Όλα τα παραπάνω γίνονται σε άμεση συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και με σκοπό την επίτευξη του μέγιστου και άμεσου οφέλους σε τοπικό επίπεδο. Στις  προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται ρητά ότι για την υλοποίηση του σκοπού της εταιρείας και την επιλογή των προς αξιοποίηση ιαματικών πηγών, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του οικείου ΟΤΑ, ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την αξιοποίηση αυτών θα αποδίδεται στους οικείους ΟΤΑ και ότι στρατηγικά προτεραιοποιείται η ωρίμανση των μη αναγνωρισμένων πόρων. Παράλληλα επιτυγχάνεται η ανάπτυξη ενός νέου οικοσυστήματος γύρω από τον πόρο με πολλαπλά και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

6. Γιατί τελικά δημιουργείται τελικά αυτός ο φορέας; Ποια είναι η στόχευση;

-Στρατηγικός στόχος των προτεινόμενων διατάξεων είναι η ανάπτυξη του τουρισμού ευεξίας (wellness tourism) που είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος κλάδος  με πολλαπλά οφέλη για την τουριστική οικονομία. Πρόκειται για σημαντική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακό πρόσημο σε μια μορφή τουρισμού που στην πραγματικότητα στη χώρα μας είναι ανύπαρκτος  και που δίνει δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και σε περιοχές μη " τουριστικές".  Αυτό θα συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην χώρα ενώ οι ιαματικοί πόροι στην Ελλάδα   μπορεί να αποτελέσουν ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων. Για να επιτευχθεί αυτή η στόχευση, πρέπει να συγκεντρωθούν οι ιαματικές πηγές κάτω από την διαχείριση ενός φορέα, διότι έτσι δίνονται αυξημένες δυνατότητες παραχώρησης, που δεν υφίστανται όταν παραχωρούνται μεμονωμένες. Ο ιδρυόμενος φορέας (δηλ. οι ΙΠΕ) θα είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση, αξιοποίηση, διαχείριση και παραχώρηση Ιαματικών πηγών, θα εξειδικεύεται στη δημιουργία επενδυτικών φακέλων για την μέγιστη εκμετάλλευση και αξιοποίησή τους, θα μεριμνά για τις εκμισθώσεις, μελέτες, ανοικοδομήσεις κτλ., ώστε να ωριμάζει τα επενδυτικά σχέδια προς αξιοποίηση και τέλος θα συνεργάζεται με άλλους φορείς για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και τεχνογνωσίας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ