Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020
x

ΟΙ 13 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το master plan, σε τρία στάδια η υλοποίησή του - Μέχρι τις 2 Ιουλίου η υποβολή των φακέλων συμμετοχής.

Πιέζει ο χρόνος τη διοίκηση της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. για να προχωρήσει το ένα από τα δύο μεγάλα έργα που σχεδιάζει, δηλαδή αυτό της αναμόρφωσης της ΚΑΘ, καθώς η διακήρυξη του διαγωνισμού για master plan, βγήκε στον αέρα στις 14 Ιουνίου, από τον φορέα ανάθεσης που είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της ΚΑΘ, σύμφωνα με δηλώσεις της, επιθυμούσε την παράδοση της σχετικής μελέτης εντός Ιουνίου, αλλά όπως φαίνεται δεν θα την παραλάβει oλοκληρωμένη πριν την άνοιξη του 2019. Η παραλαβή του master plan είναι κρίσιμη για να ακολουθήσει η προκήρυξη των πολλών και απαραίτητων παρεμβάσεων που θα αναμορφώσουν και θα εκσυγχρονήσουν την Αγορά με επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 30 εκατ ευρώ.

Όσοι ενδιαφέρονται για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση αρχικού σχεδιασμού (master plan) του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και των υποδομών της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης» , προϋπολογισμού 45.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. , θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής μέχρι τις 2 Ιουλίου.

Όπως σημειώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός και το master plan της ΚΑΘ θα πρέπει να παραδοθεί εντός διαστήματος οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Εν τούτοις, από πλευράς της ΚΑΘ επισημαίνεται ότι βάσει του χρονοδιαγράμματος για τα Στάδια 1,2 και 3 του έργου, η εταιρεία θα προλάβει να προχωρήσει με τον σχεδιασμό της που είναι η προκήρυξη της αναμόρφωσης, εντός του 2019. Η ΚΑΘ εκτιμά ότι θα πιάσει τους χρόνους που θέλει, επειδή το Στάδιο 1, του σχεδίου,  θα πρέπει να παραδοθεί σε δύο εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης, και, το Στάδιο 2 που είναι και το πλέον κρίσιμο, σε τρεις εβδομάδες μετά την έγκριση του Σταδίου 1.

Bεβαίως για να προκηρυχθεί  αυτό καθαυτό το έργο αναμόρφωσης, θα πρέπει στη βάση του χρηματοδοτικού μοντέλου που θα προταθεί από τους μελετητές, να ακολουθήσει σειρά ενεργειών που θα καταλήξουν στη δημοπράτηση και ανάθεσή του.

Όπως αναφέρεται στο τεχνικό αντικείμενο του master plan, περιλαμβάνονται οι εξής 13 παρεμβάσεις που θα μελετηθούν:

- Κατασκευή ψυγείων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την αυτόνομη λειτουργία τους (επέκταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις)

- Κατασκευή νέου πυρήνα καταστημάτων μεταποιημένων για την εμπορία αγροδιατροφικών προϊόντων

- Κατασκευή κτιρίου/ων πάρκινγκ

- Βελτίωση δικτύου ομβρίων

- Κατασκευή ανεξάρτητου υδροδοτικού δικτύου πυροπροστασίας

- Δημιουργία Εργαστηρίου Ανάλυσης Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Ουσιών

- Εκπόνηση Κυκλοφοριακής Μελέτης στο εσωτερικό της ΚΑΘ ΑΕ για την καλύτερη λειτουργία (αξιοποίηση όλων των πυλών)

- Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων

- Κατασκευή χώρου διαλογής οργανικών απορριμμάτων και συσκευασιών (ανακύκλωση)

- Κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης

- Κατασκευή ξενοδοχείου

- Κατασκευή χώρου εκδηλώσεων

- Κατασκευή χώρου εστίασης
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ