Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019
x

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΟ 2010

Τι αναφέρει στην τριμηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία.

Καμπανάκι κινδύνου για το δημοσιονομικό περιβάλλον στις αρχές του 2010 χτύπησε το ΙΟΒΕ με την τριμηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία, που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν λίγο. Οι βασικές αιτίες που επανατροφοδοτούν την αβεβαιότητα στο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, είναι η λήψη σημαντικών αποφάσεων το προσεχές διάστημα σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά στη δημοσιονομική διαχείριση και οι επιπτώσεις τους στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς και η αναμονή της ανακοίνωσης δεσμών μέτρων πολιτικής σε βασικά ζητήματα. Το Ινστιτούτο χαρακτηρίζει τον προϋπολογισμό του 2010 ως «πρώτο βήμα αλλά όχι επαρκές». Για παράδειγμα, ο στόχος για μείωση του ελλείμματος μέσα στο 2010 κατά 4 περίπου ποσοστιαίες μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι φιλόδοξος, αλλά όχι ανέφικτος, όμως υπόκειται σε μεγάλες αβεβαιότητες, που συνδέονται με την εξειδίκευση και την άμεση εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, «η ελληνική οικονομία, παράλληλα με τα μέτρα άμεσης εφαρμογής, χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάταξης με συγκεκριμένους στόχους, μέσα πολιτικής και πηγές δυνητικής ανάπτυξης, όπου οι δημοσιονομικοί στόχοι θα συμπλέκονται με τους στόχους προσαρμογής του φθίνοντος σήμερα αναπτυξιακού προτύπου της ελληνικής οικονομίας». Σε ό,τι αφορά στην πορεία του δείκτη οικονομικού κλίματος που καταρτίζει, το ΙΟΒΕ αναφέρει πως κατά τη φετινή χρονιά ο ελληνικός δείκτης κινήθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στις 56 μονάδες, 36 μονάδες χαμηλότερα από το επίπεδο της αντίστοιχης περιόδου του 2008.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ