Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020
x

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

Το 2ο Balkan Forum θα πραγματοποιηθεί στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη, παρουσία αξιωματούχων από τις χώρες της Βαλκανικής.

«Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» είναι το θέμα του 2ου Balkan Forum, που θα πραγματοποιηθεί στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη, παρουσία αξιωματούχων από τις χώρες της Βαλκανικής.

Το 2ο Balkan Forum, το οποίο πραγματοποιείται από το υπουργείο Εσωτερικών σε συνδιοργάνωση με το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg», στόχο έχει την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και κατ' επέκταση την οικονομική ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα.

«Αποτελεί υποχρέωσή μας να ενώσουμε δυνάμεις και να δώσουμε από κοινού τον αγώνα για τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς μας, έχοντας κύριο γνώμονα τη μετατροπή των Βαλκανίων σε ισχυρό πόλο δημιουργίας και οικονομικής άνθησης», υπογράμμισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος σημείωσε στον πυρήνμα του Forum είναι μεταξύ άλλων και η ανάπτυξη ισχυρών επενδυτικών δεμσών μεταξύ των κρατών της Ν.Α. Ευρώπης.

«Επενδύουμε στη διακρατική συνεργασία, φιλοδοξώντας να ξεκλειδώσουμε τις αναπτυξιακές δυνατότητες των Βαλκανίων», τόνισε ο κ. Καράογλου, αναφέροντας παράλληλα πως «η Βαλκανική χερσόνησος μπορεί και πρέπει να μετεξελιχθεί σε μετρήσιμη οικονομική δύναμη, ικανή να ανταγωνιστεί τις παγκόσμιες αγορές».

Στόχοι του 2ο Balkan Forum είναι:

Η αξιολόγηση του υφιστάμενου επιχειρηματικού και τεχνολογικού αποθέματος καθώς και την καταγραφή συγκεκριμένων αναγκών και ελλείψεων.
Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και αγοράς.
Η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης επιχειρηματικών και τεχνολογικών δικτυώσεων και συνεργειών με σκοπό τη βέλτιστη χρήση του υπάρχοντος δυναμικού σε βαλκανικό επίπεδο.
Η ενσωμάτωση καινοτόμων προτάσεων, είτε τεχνολογικών (καινοτομία διαδικασίας, καινοτομία προϊόντος ή υπηρεσίας) είτε μη τεχνολογικών (πχ καινοτομία διαχείρισης, καινοτομία πωλήσεων) μέσω της παρουσίασης καλών πρακτικών.
Η μετάβαση και εδραίωση μιας πιο “πράσινης” οικονομίας, δεδομένου ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιαστική συνθήκη για βιώσιμη ανάπτυξη.
Η προώθηση προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, συνεργασιών και δικτύων στα Βαλκάνια κατά την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γα την κατάρτιση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Στο Forum θα συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων από 6 Βαλκανικές χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Σερβία, Αλβανία).

Στο 2ο Balkan Forum θα πραγματοποιηθούν πέντε θεματικές ενότητες.

Την πρώτη ημέρα του Forum, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, θα πραγματοποιηθούν τρεις θεματικές ενότητες.

Η πρώτη θεματική ενότητα (25/9) έχει τίτλο: "Πολιτικές για την ανάπτυξη και στήριξη δομών/προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στα Βαλκάνια", με συντονίστρια την δημοσιογράφο Νικόλ Καζαντζίδου.

Η δεύτερη θεματική ενότητα (25/9) έχει τίτλο: "Επιχειρηματικές και τεχνολογικές δικτυώσεις και συνέργειες στα Βαλκάνια". Συντονιστές θα είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒΕ κ. Σπύρος Ιγνατιάδης, στην υποενότητα "Ο ρόλος της Ε.Ε. στην υποστήριξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας" και ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τμήμα Εξωστρέφειας και Δικτύωσης ΕΚΕΤΑ κ. Νίκος Κατσιαδάκης στην υποενότητα "Θεσμοί και υποδομές για Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα".

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Σπύρος Ιγνατιάδης επισήμανε ότι στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών φορέων της Βαλκανικής και η προώθηση της καινοτομίας στις Μικρομεσαίας επιχειρήσεις. "Με την παρουσία των πολύ σημαντικών εκπροσώπων των φορέων της επιχειρηματικότητας θα θέλαμε να αναδειχθεί ο ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα Βαλκάνια καθώς επίσης και η υψηλή προστιθέμενη αξία που πρέπει να δώσουν για την οικονομική τους ανάπτυξη. Μέσω της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) η Ελλάδα καλείται να διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτήν αλλά και να προτείνει πολιτικές προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Κατσιαδάκης σημείωσε πως η συγκεκριμένη ενότητα θα περιγράψει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Βαλκανικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην άντληση χρηματοδότησης και πρακτικές τραπεζικών οργανισμών σε έργα υποδομών και καινοτομίας που αναδεικνύουν τοπικά οικοσυστήματα. Επίσης, θα αναδείξει τη σημασία της βιομηχανίας και της μεταποίησης και θα προτείνει ρόλους που μπορούν να διαδραματίσουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) και άλλα δίκτυα τοπικού χαρακτήρα, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στις περιφέρειες των Βαλκανίων.

Η τρίτη θεματική ενότητα (25/9) έχει τίτλο: "Διαμόρφωση Διακρατικών Προγραμμάτων (INTERREG) στα Βαλκάνια και Ν.Α. Ευρώπη στην Προγραμματική Περίοδο 2017-2027 και αξιοποίηση καλών πρακτικών". Συντονίστρια θα είναι η επικεφαλής του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "INTERREG" κα. Ivana Lazic.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της κα. Αγγελική Μπουζιάνη, η 3η θεματική ενότητα του Balkan Forum σκοπεύει να αναδείξει τη συμβολή των προγραμμάτων INTERREG στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στη Ν.Α. Ευρώπη και ειδικότερα στα Βαλκάνια, μέσα από την προβολή καλών πρακτικών, θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 θα ακολουθήσουν άλλες δυο θεματικές ενότητες.

Η τέταρτη θεματική ενότητα (26/9) έχει τίτλο: "Ενσωμάτωση επιτυχημένων καινοτόμων πρακτικών και διεπιστημονικών συνεργασιών στην επιχειρησιακή κουλτούρα των Βαλκανίων εν όψει της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027". Συντονιστές θα είναι ο Εμπορικός Υπεύθυνος Τεχνολογικού Πάρκου "Thess Intec" κ. Φωκίων Τζούρδας στην υποενότητα "Περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα έρευνας και καινοτομίας" και ο Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. κ. Κυριάκος Λουφάκης στην υποενότητα "Δίνοντας ώθηση στην καινοτόμο τεχνολογική υποδομή στην περιοχή των Βαλκανίων: Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές δυνατότητες".

Στη σύντομή τοποθέτησή του ο κ. Φωκίων Τζούρδας ανέφερε ότι στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να επιταχύνει το βηματισμό που θα οδηγήσει στην ψηφιακή μεταμόρφωση των χωρών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενότητα 4.1 με θέμα "Περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα έρευνας και καινοτομίας", θα επιχειρήσει να παρουσιάσει πως η επιτάχυνση αυτή θα αποτυπωθεί στις νέες πολιτικές και στα ενισχυμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα βοηθήσουν τα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας στη δημιουργία υπεραξίας για την οικονομία και την κοινωνία.

Από την πλευρά του ο κ. Κυριάκος Λουφάκης ανέδειξε το μηχανισμό του Τεχνολογικού Πάρκου ως τη βέλτιστη πρακτική για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προσέλκυση διεθνών συνεργασιών και ξένων επενδύσεων.

Η πέμπτη και τελευταία θεματική ενότητα (26/9) πριν το κλείσιμο των εργασιών και την εξαγωγή των συμπερασμάτων από τον Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρο Καράογλου, χωρίζεται επίσης σε δυο υποενότητες. Η μια έχει τίτλο: "Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Κυκλική Οικονομία και Κλιματική Αλλαγή μέσω καινοτόμων δράσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων στην προοπτική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2021-2027", με συντονιστή τον Καθηγητή, Διευθυντή Ενεργειακού Τομέα Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο. Η δεύτερη έχει τίτλο: "Υποστήριξη της αειφόρου πράσινης ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της κυκλικής οικονομίας μέσω συνεργασιών στα Βαλκάνια", με συντονίστρια την Καθηγήτρια Ψηφιακού Μάρκετινγκ και e-Επιχειρείν του ΠΑΜΑΚ κα. Μάρω Βλαχοπούλου.

Όπως είπε ο Πρόεδρος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Άγης Παπαδόπουλος, εκπροσωπώντας τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, για την αντιμετώπιση της επαπειλούμενης κλιματικής αλλαγής πρέπει τις επόμενες δεκαετίες να μειωθεί δραστικά η χρήση συμβατικών (ορυκτών) καυσίμων και αντ' αυτών να αξιοποιηθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, όπως ηλιακή και αιολική. Η Ελλάδα και οι όμορες χώρες έχουν τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουν σε αυτό που ονομάζεται "ενεργειακή μετάβαση".

Η κ. Μάρω Βλαχοπούλου ανέφερε ότι με τη συγκεκριμένη θεματική προσεγγίζονται καινοτόμες δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο τη μετάβαση και εδραίωση μιας πιο "πράσινης" οικονομίας, δεδομένου ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιαστική συνθήκη για βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, συνεργασιών και δικτύων στα Βαλκάνια κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Περισσότερες πληροφορίες για το 2ο Balkan Forum στον ιστότοπο: https://balkanforumthess.com, όπου υπάρχει και το σχετικό link εγγραφής (registration) για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου διαδικτυακά με ταυτοποιημένους κωδικούς μέσω zoom platform.

Οι εργασίες του 2ου Balkan Forum στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2020 θα αναμεταδίδονται μέσω Live Streaming στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ