Σάββατο 17 Αυγούστου 2019
x

ΚΑΤΑ 80% ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Από τις 21 Δεκεμβρίου μέχρι τις 4 Ιανουαρίου συγκροτήθηκαν συνολικά 26 Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ), τα οποία πραγματοποίησαν ελέγχους σε 104 πρατήρια.

Kατά 80% περισσότεροι ήταν οι έλεγχοι των Κλιμάκιων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) που πραγματοποιήθηκαν το Δεκέμβριο του 2009 σε σχέση με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν τον αντίστοιχο μήνα του 2008.

Κατά το διάστημα από τις 21 Δεκεμβρίου 2009 έως και τις 04 Ιανουαρίου 2010 συγκροτήθηκαν συνολικά 26 Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ), τα οποία πραγματοποίησαν ελέγχους σε 104 πρατήρια και εξέτασαν επιτόπου 432 δείγματα καυσίμων (βενζινών όλων των τύπων, diesel κίνησης και diesel θέρμανσης).

Την εντατικοποίηση των ελέγχων είχε ζητήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννης Μανιάτης, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να δοθεί έμφαση όχι μόνο στην Αττική, αλλά και στα πρατήρια των εθνικών οδικών δικτύων.
 
Τα κλιμάκια διενήργησαν ελέγχους στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Κατά τον έλεγχο εξετάστηκε η νομιμότητα της λειτουργίας των υφισταμένων επιχειρήσεων, η ποιότητα των καυσίμων που διαθέτουν στην αγορά (βενζίνες όλων των τύπων, diesel κίνησης και diesel θέρμανσης), κατεγράφησαν μεταξύ άλλων οι ανηρτημένες τιμές πώλησης των καυσίμων, παρελήφθησαν αντίγραφα τιμολογίων και ελέγχθηκε η τήρηση στοιχείων διακίνησης και τιμολόγησης των καυσίμων.

Κατά τις επιτόπιες αναλύσεις των ΚΕΔΑΚ προέκυψαν ενδείξεις μη κανονικότητας για 3 δείγματα πετρελαίου κίνησης και 1 δείγμα αμόλυβδης βενζίνης 100 RON. Τα δείγματα αυτά εστάλησαν στο Γ.Χ.Κ. για τον επίσημο φυσικοχημικό έλεγχο. Τα υπόλοιπα δείγματα προϊόντων βρέθηκαν κανονικά.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ