Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019
x

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ LOGISTICS – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΒΒΕ

Πρόκειται για την υλοποίηση δύο δράσεων που έχουν ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή υψηλής ανεργίας, όπως αυτή που διανύουμε.

Την κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων νέων 18 – 24 ετών στους τομείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics και του εξαγωγικού εμπορίου αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Πρόκειται για την υλοποίηση δύο δράσεων που έχουν ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή υψηλής ανεργίας, όπως αυτή που διανύουμε. Οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στόχος είναι να αμβλυνθεί η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο.

Μεταποιητικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντάξουν τα προϊόντα τα οποία παράγουν σε εγχώρια και διεθνή δίκτυα διανομής θα μπορούν να εντάξουν στη δύναμή τους όσους συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Επιπροσθέτως, η τομεακή - κλαδική προσέγγιση της παραγωγής στο βορειοελλαδικό τόξο σε συνδυασμό με το νεαρό της ηλικίας των αναμένεται να συμβάλουν στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό ενός τομέα που παράγει πλούτο για την περιοχή και για τη χώρα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει «Θεωρητική Κατάρτιση» 120 ωρών και «Πρακτική Άσκηση» 260 ωρών.

Ειδικότερα για τη «Θεωρητική Κατάρτιση» προβλέπονται τα εξής:

⦁    120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης ανά ωφελούμενο (σε 2 φάσεις των 60 ωρών η κάθε μία).
⦁    Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων ανά ωφελούμενο.
⦁    Εξατομικευμένη προσέγγιση – συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση.

Η πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων θα γίνει από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Σε ότι αφορά την «Πρακτική Άσκηση» ο ΣΒΒΕ δημιουργεί ήδη «Μητρώο Επιχειρήσεων», με στόχο την  ορθολογική κατανομή των προσφερόμενων θέσεων ανά ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την απασχόληση ανέργων υποβάλλουν στον ΣΒΒΕ το ενδιαφέρον τους για την απασχόληση συγκεκριμένου αριθμού ατόμων για την «Πρακτική Άσκηση», που θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, διάρκειας 100 ωρών η πρώτη και 160 ωρών η δεύτερη.

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και προσόντων, θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα 3 ευρώ ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

⦁    Έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1998.
⦁    Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
⦁    Είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
⦁    Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
⦁    Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο / φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια (Δυτική Μακεδονία, κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος). Για περισσότερες πληροφορίες (αιτήσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.) όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί στην ιστοσελίδα www.sbbe-edu.gr
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ