Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019
x

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 542 ΚΙΛΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Τα κατασχεθέντα αλιεύματα από το λιμενικό σώμα φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο προκειμένου να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

Πεντακόσια σαράντα δύο κιλά αλιεύματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διενέργεια ελέγχων στην ιχθυόσκαλα Ν.Μηχανιώνας, από στελέχη του Α' Λιμενικού Τμήματος Ν.Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, βραδινές ώρες χθες, στη ράμπα φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 84 κιλά διάφορα αλιεύματα, τα οποία δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας, ήτοι τις ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης και πληροφοριών επί των ιχθυοκιβωτίων.

Επίσης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στο ίδιο σημείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 14 ιχθυοκιβώτια συνολικού βάρους 98 κιλά ιχθύες του είδους σκουμπρί, μικρού μεγέθους, διαστάσεων 12-14 εκατοστών, κάτω του επιτρεπόμενου μεγέθους των 18 εκατοστών.

Τέλος, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, εντός δημόσιου ψυκτικού θαλάμου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 360 κιλά από το είδος σαφρίδι μικρού μεγέθους, διαστάσεων 10-12 εκατοστών, κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 15 εκατοστών.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή, βεβαιώθηκαν δύο αγορανομικές και μία αλιευτική παράβαση, ενώ τα κατασχεθέντα αλιεύματα φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο προκειμένου να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ