Κυριακή 31 Μαΐου 2020
x

ΚΕΠΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επί τάπητος και ο ρόλος του EIF στην παροχή τεχνικής βοήθειας σε φορείς παροχής μικροπιστώσεων, αλλά και τα εργαλεία που παρέχει το ταμείο για τις ΜΜΕ

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) της ΕΕ είχαν χθες Δευτέρα 9 Μαϊου 2016 ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής (ΔΕ) του Κέντρου Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) στα γραφεία του Φορέα.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα θέματα των μικροπιστώσεων, ο ρόλος του EIF στην παροχή τεχνικής βοήθειας σε φορείς παροχής μικροπιστώσεων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει το ταμείο προς όφελος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο πρόεδρος της ΔΕ του ΚΕΠΑ κ. Νίκος Ευθυμιάδης παρουσίασε στην αντιπροσωπεία του EIF την ταυτότητα και τις γενικότερες δραστηριότητες του ΚΕΠΑ, καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει και συνεχίζει να υλοποιεί το ΚΕΠΑ για την προώθηση των μικροπιστώσεων στη χώρα μας. Έγινε αναφορά στην εκπαίδευση που έλαβαν τα στελέχη του για τη δημιουργία φορέα παροχής μικροπιστώσεων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ελλάδας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Jasmine.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία του διασυνοριακού χρηματοδοτούμενου έργου «MicroSTARS» που υλοποιεί το ΚΕΠΑ και αφορά στην πιλοτική λειτουργία δύο κέντρων υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης (Business Development Centre’s) στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίς για τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και νέων ώριμων επιχειρηματικών ιδεών στοχεύοντας παράλληλα στην παροχή μικροπιστώσεων από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας με την οποία το ΚΕΠΑ υπέγραψε σχετική συμφωνία

Τέλος, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, ο κ. Ευθυμιάδης ανέλυσε τις προτάσεις του ΚΕΠΑ για τη διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την παροχή μικροπιστώσεων στην Ελλάδα, με σκοπό τη δυνατότητα χορήγησης μικροδανείων από μη Τραπεζικά Ιδρύματα.

Οι προτάσεις αυτές όπως και το σύνολο των ενεργειών του ΚΕΠΑ στο ζήτημα των μικροπιστώσεων βρήκαν, όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, θετική ανταπόκριση από τα στελέχη του ΕΙF τα οποία από τη μεριά τους παρουσίασαν τις διαδικασίες παροχής τεχνικής βοήθειας σε αρχές και φορείς για ζητήματα μικροπιστώσεων αλλά και παροχής κεφαλαίων για μικροπιστώσεις απευθείας σε τραπεζικούς και μη φορείς από τα κονδύλια που διαχειρίζεται το ταμείο. Υπήρξε δε και από τις δύο μεριές πρόθεση για μελλοντική συνεργασία.

Στη συζήτηση που διεξήχθη έκαναν παρεμβάσεις τα μέλη της ΔΕ του ΚΕΠΑ ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, ο κ. Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, ενώ συμμετείχαν ενεργά και τα μέλη της ΔΕ κ. Θωμάς-Φωκίων Αλγιανάκογλου και κ. Βασίλης Θωμαϊδης.

Τεχνική υποστήριξη στα μέλη της ΔΕ του ΚΕΠΑ παρείχαν οι κ.κ. Σπύρος Σκοτίδας, Γενικός Διευθυντής του ΚΕΠΑ και Νεοκλής Στάμκος, Υπεύθυνος τμήματος Μικροπιστώσεων.

Την αντιπροσωπεία του ΕΙF αποτελούσαν οι κ.κ. Pier Luigi Gilibert, Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου, Ηubert Cottogni, Head of Division, Ιoannis Tsakiris, Mandate Management, και Jose Romano εκπρόσωπος του ΕIF στην Ελλάδα.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ