Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
x

ΚΕΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ CLUSTER ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ηπείρου ενισχύει την πρωτοβουλία στη συνεργασία επιχειρηματικών και ερευνητικών φορέων.

Η δημιουργία και η υποστήριξη νέων συνεργατικών σχημάτων (cluster) στον αγροτικό, κτηνοτροφικό και στον  τομέα παραγωγής αλεύρων, καθώς και στον τομέα της μεταποίησης,αποτελούν τους βασικούς τομείς  του  Κέντρου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) της Περιφέρειας  Ηπείρου ενώ στους στόχους του εντάσσεται και η  δημιουργία παρατηρητηρίου τουρισμού, το οποίο θα αποτελεί τον συνεκτικό κρίκο των σχετικών επιχειρήσεων.

Το ρόλο του «τρίτου» προσώπου στην ερευνητική δραστηριότητα και την παροχή αρωγής στο επιχειρηματικό πεδίο, μέσω της εκπόνησης και παρουσίασης συγκεκριμένων business plans, καλείται να παίξει το ΚΕΤΑ Ηπείρου. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου φορέα είναι να προχωρήσουν οι συνεργασίες επιχειρηματιών και ερευνητών και να δοθούν τα ανάλογα ερείσματα ώστε οι ιδιώτες να επενδύσουν σε έρευνα και μέσο-μακροχρόνιες προοπτικές.

Η Ήπειρος είναι μια Περιφέρεια που έχει ως πηγές επιχειρηματικότητας τα τελευταία χρόνια τον αγροτικό - κτηνοτροφικό - αλιευτικό τομέα και τον τουρισμό, καθώς και κάποιους τομείς μεταποίησης. Οι τομείς αυτοί, με την κατάλληλη στήριξη, είναι δυνατόν να αναπτύξουν πολύ περισσότερο την περιφέρεια, δίνοντας έτσι την δυνατότητα να αναπτυχθεί τόσο η έρευνα όσο και η τεχνολογία. Για το λόγο αυτό το ΚΕΤΑ προτείνει:α)την υποστήριξη των υπαρχόντων και την δημιουργία νέων συνεργατικών σχημάτων (cluster) στους παραπάνω τομείς για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Τομείς που μπορεί να αναπτυχθεί σχετική δραστηριότητα είναι ο τουρισμός, τα παραδοσιακά προϊόντα, συγκεκριμένα είδη βιοτεχνίας (επιπλοποιοί, αργυροχόοι κ.λπ.), β)τη δημιουργία παρατηρητηρίου τουρισμού το οποίο θα δράσει συνεκτικά στον τομέα του τουρισμού και θα αποτελέσει το συνεκτικό κρίκο των σχετικών επιχειρήσεων και γ)την επέκταση των δραστηριοτήτων του ώστε εκτός από πληροφόρηση και υποστήριξη να μπορεί να παρέχει θεσμοθετημένα επιπλέον υπηρεσίες και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εντός της επιχειρηματικής κοινότητας. Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι η δημιουργία περιφερειακού venture capital, η προώθηση, με την μορφή cluster, των παραδοσιακών προϊόντων της Ηπείρου, δράσεις για την προσέλκυση ομογενειακών κεφαλαίων κ.λπ.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ