Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021
x

ΚΟΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι υπογράφουσες οργανώσεις απέστειλα έκθεση στον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ με μαρτυρίες, αναφορές περιστατικών και υπομνήματα σε διεθνή όργανα.

Τον έντονο προβληματισμό τους σχετικά με παράνομες επαναπροωθήσεις στην Ελλάδα, φαινόμενο που, όπως επισημαίνουν, αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό από τον Μάρτιο του 2020 και συνιστά άμεση παραβίαση του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου εκφράζουν έξι οργανώσεις με επιστολή-έκθεση προς τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις είναι οι: ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, HIAS ΕΛΛΑΔΟΣ, HumanRights360, REFUGEE SUPPORT AEGEAN και η επιστολή εστάλη την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Η αναλυτική έκθεση, σημειώνουν οι οργανώσεις, με μαρτυρίες, αναφορές περιστατικών και υπομνήματα σε Ελληνικά και διεθνή όργανα από το 2017 έως και το 2020 «δίνει μια λεπτομερή εικόνα για την κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με τις παράνομες επαναπροωθήσεις οι οποίες συνίστανται σε παράνομες επιστροφές χωρίς σεβασμό στις επίσημες διαδικασίες, με τη μη καταχώριση των συλληφθέντων, την άρνηση πρόσβασης σε διαδικασίες ασύλου και την αυθαίρετη απαγωγή, κράτηση και ομαδική απέλαση όσων επιχειρούν να εισέλθουν στη χώρα, αλλά και ενίοτε εντοπίζονται σε ελέγχους στην ενδοχώρα, ενώ συχνά καταγγέλλονται αφαιρέσεις ή/και ζημιές προσωπικών αντικειμένων, καθώς και ψυχολογική ή/και σωματική βία». Τα σύνορα στον Έβρο, προσθέτουν, «αποτελούν πεδίο όπου μεταφέρονται αιτούντες διεθνή προστασία από την ενδοχώρα και βιαίως επαναπροωθούνται στην Τουρκία. Οι αποτροπές και οι επαναπροωθήσεις επίσης νεοεισερχόμενων στην περιοχή του Έβρου αποτελεί μια πραγματικότητα που καταγράφεται από διάφορες οργανώσεις».

Από τον Μάρτιο δε του 2020, συνεχίζεται στην έκθεση, «είναι συνεχείς οι αναφορές και καταγγελίες για πρακτικές αποτροπής στη θάλασσα, αλλά ακόμη και για αυθαίρετες επαναπροωθήσεις προσώπων, τα οποία αφού έχουν αποβιβασθεί στις Ελληνικές ακτές βρίσκονται στη συνέχεια αβοήθητα μέσα σε σχεδίες, πλησίον των Τουρκικών ακτών, κατά απόλυτη διακινδύνευση ακόμη και της ίδιας τους της ζωής».

Οι οργανώσεις σημειώνουν ότι η Ελλάδα δεν διεξήγαγε ποτέ αποτελεσματική έρευνα σχετικά με τους πολυάριθμους ισχυρισμούς, εκθέσεις, μαρτυρίες και ποινικές καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις, ούτε στο επίπεδο του δικαστικού συστήματος ούτε στο επίπεδο Ανεξάρτητων Αρχών ή μηχανισμών. Οι καταγγελίες αφορούν πλέον πρακτικές που θέτουν σε διακινδύνευση ακόμη και ανθρώπινες ζωές, πέρα από το απάνθρωπο της μεταχείρισης προσώπων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας, καταλήγουν οι οργανώσεις.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ