Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020
x

KLEEMANN: ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

Ο ελληνικός όμιλος στο πρώτο τρίμηνο εμφάνισε αύξηση στο κύκλο εργασιών που διαμορφώθηκε στα 20,7 εκατ. ευρώ και βελιωμένη κερδοφορία.

Με βελτιωμένο κύκλο εργασιών σε σχέση με πέρσι έκλεισε το τρίμηνο του 2016 για τον όμιλο Kleemann.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανέρχεται σε 20,7 εκ. ευρώ έναντι 19,3 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 7,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ το μικτό περιθώριο διαμορφώθηκε σε 30,2% από 32,6%.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου στο τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε 122 χιλ. ευρώ από 102 χιλ. ευρώ το τρίμηνο του 2015, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 872 χιλ. ευρώ από 788 χιλ. ευρώ. Το περιθώριο κερδών προ φόρων του ομίλου ανήλθε σε 0,6% από 0,5% στο περσινό τρίμηνο ενώ το περιθώριο EBITDA σε 4,2% από 4,1%.

Ο Όμιλος έχει παρουσία μέσω θυγατρικών και γραφείων σε 15 χώρες, ενώ ο συνολικός αριθμός εργαζομένων έχει αυξηθεί σε 1.186 άτομα από 1.042 άτομα στις 31 Μαρτίου 2015.

Η διοίκηση για το 2016 αναμένει τη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας του Ομίλου, και την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου έχοντας ως βασικό άξονα τη διεθνή επέκτασή του και την περαιτέρω διείσδυσή του σε αγορές που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ