Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021
x

KLEEMANN: O ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΙΩΣΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟ 2015

Ο όμιλος Kleemann συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία το 2015, με αύξηση στον κύκλο εργασιών και νέες θυγατρικές στο διεθνές του δίκτυο.

Mε αύξηση κύκλου εργασιών, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, έκλεισε το δωδεκάμηνο του 2015 για τον όμιλο Kleemann.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανέρχεται σε 107,1 εκ. ευρώ έναντι 98,0 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 9,3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου στο 2015 ανήλθαν σε 4,8 εκ. ευρώ από 6,3 εκ. ευρώ το 2014, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 7,8 εκ. από 9,5 εκ. Τα κέρδη μετά από φόρους και μη ελεγχόμενα δικαιώματα διαμορφώθηκαν σε 2,8 εκ. ευρώ από 3,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η παραπάνω επιβάρυνση της κερδοφορίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες εκπτώσεις προς πελάτες, ώστε να αντισταθμιστεί η αυξανόμενη πίεση της διεθνούς αγοράς για ανταγωνιστικότερες τιμές και η αρνητική διεθνής συγκυρία σε αγορές όπως της Τουρκίας και της Ρωσίας, oι οποίες αντιπροσωπεύουν σημαντικό κομμάτι του κύκλου εργασιών, ενώ επιπρόσθετη επιβάρυνση προήλθε από την επιβολή των capital controls τον Ιούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου 2016 δεν προτίθεται να προτείνει την διανομή μερίσματος.

Όσον αφορά την ανάπτυξη, ο Όμιλος μέσα στο 2015 μεταξύ άλλων προχώρησε στην ίδρυση νέων εμπορικών θυγατρικών εταιριών στην Κροατία και τη Γερμανία καθώς και στην εξαγορά εμπορικής εταιρείας στην Αυστραλία, με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας του στις αγορές αυτές.

Η διοίκηση για το 2016 αναμένει τη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας του Ομίλου, έχοντας ως βασικό άξονα τη διεθνή επέκτασή του και την περαιτέρω διείσδυσή του σε αγορές που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ