Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020
x

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ

Οι εργαζόμενοι μεταφράζουν τις μετατάξεις του προσωπικού ως ενδεχόμενη αποδυνάμωση της εταιρείας που θα διαταράξει την λειτουργία της.

Πολλά ερωτηματικά φαίνεται πως έχουν οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού ΑΕ μετά από πρόσκληση για μετατάξεις προσωπικού στην εταιρεία, με τις οποίες εκφράζουν φόβους ότι η κυβέρνηση μπορεί να σχεδιάζει το κλείσιμο της.

Όπως τονίζουν σχετική τους ανακοίνωση οι εργαζόμενοι «αντί της υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων με συγκεκριμένες δράσεις της διοίκησης, η εταιρεία βαδίζει μετέωρη και το προσωπικό έχει ενταχθεί εδώ και χρόνια στην γενικότερη κινητικότητα του ∆ημοσίου Τομέα, αρχικά με μεμονωμένες μετατάξεις προσωπικού και τώρα, ως αποκορύφωμα, με πρόσκληση για ενδοϋπουργικές μετατάξεις για το σύνολο του προσωπικού (27/12/2018). Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τις προσπάθειες αναδιοργάνωσης του ∆ημόσιου Τομέα αλλά επισημαίνουμε ότι αυτές πρέπει να γίνονται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού για τον κάθε φορέα προέλευσης και υποδοχής, κάτι που δεν έχει συμβεί για την ΕΟΑΕ. Οι μετατάξεις του προσωπικού είναι αποτέλεσμα αφενός της απουσίας μακροπρόθεσμου και βιώσιμου σχεδιασμού εκ μέρους της διοίκησης και αφετέρου της μη υλοποίησης των δεσμεύσεων εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας και του μετόχου (ΤΑΙΠΕ∆)».

Μάλιστα οι εργαζόμενοι σημειώνουν πως στο ενδεχόμενο ανταπόκρισης της πλειοψηφίας των 180 εργαζομένων στην πρόσφατη πρόσκληση των μετατάξεων, «είναι φανερό ότι η εταιρεία θα αντιμετωπίσει σοβαρή απώλεια των λειτουργικών της δομών, και πιθανώς δεν θα ανακάμψει ποτέ ως εταιρεία διαχείρισης έργων. Αναρωτιόμαστε, είναι στα σχέδια της κυβερνητικής πολιτικής το οριστικό κλείσιμο της ΕΟΑΕ; Αν όχι, γιατί το ΤΑΙΠΕ∆ το οποίο ορίζει την πλειοψηφία των μελών του ∆.Σ. και ασκεί τη γενική συνέλευση της εταιρείας δεν υλοποιεί τις κυβερνητικές δεσμεύσεις; Γιατί το ΥΠΟΜΕ∆Ι επιλέγει την καθολική και διάσπαρτη μετάταξη των εργαζομένων αντί ενός σχεδιασμού που δεν θα διαταράξει τη λειτουργία της ΕΟΑΕ;»
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ