Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021
x

Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΑ 5.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΕΣΤ COVID

Ελεγκτές της ΕΑΔ επέβαλαν πρόστιμο στο γηροκομείο, καθώς δεν υπέβαλε σε επαναληπτικό τεστ εντός των τελευταίων 48 ωρών ασθενείς και φιλοξενούμενους.

Συνολικά 55.965 ελέγχους διενήργησαν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες), καταγράφοντας 1.749 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 352.050€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε επτά (7) επιχειρήσεις 15 ημερών εκάστη. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μάλιστα επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων που δεν υπέβαλε ασθενείς και φιλοξενούμενους σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό εντός των τελευταίων 48 ωρών και αρνητικό test RT-PCR για την εισαγωγή τους.
 
Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (48.402).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1.    Μη χρήση μάσκας
2.    Μη νόμιμη μετακίνηση
3.    Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

1.    Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς δεν είχε άδεια λειτουργίας και πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Αττικής.

2.    Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. πρόστιμα σε δημόσια εκπαιδευτική δομή συνολικού ύψους 2.700€ (9x300€) για μη χρήση μάσκας από φυσικά πρόσωπα στον εν λόγω χώρο, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε Διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για μη χρήση μάσκας στον εν λόγω χώρο.

3.    Επιβλήθηκε από την Ε.Α.Δ. πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή δραστηριότητας της λαϊκής αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες λόγω υπέρβασης επιτρεπόμενου ορίου (50%) θέσεων-πάγκων πωλητών σε λαϊκή αγορά, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

4.    Σε έλεγχο που διενήργησαν από κοινού η Ε.Α.Δ. και το Σ.ΕΠ.Ε. σε ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου στην Περιφέρεια Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο 500€ διότι δεκατέσσερις (14) υπάλληλοι ενώ είχαν δηλωθεί να εργάζονται εξ αποστάσεως, διαπιστώθηκε ότι εργαζόντουσαν εντός των γραφείων της εταιρείας. Πέραν του προστίμου στην εταιρεία επιβλήθηκε, επίσης, σε κάθε υπάλληλο πρόστιμο 300€ λόγω παραβίασης του περιορισμού της κυκλοφορίας (14x300€=4.200€).

5.    Επιβλήθηκε από την Ε.Α.Δ. πρόστιμο 5.000€, σε επαναληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω μη υποβολής των ασθενών/φιλοξενούμενων σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό εντός των τελευταίων 48 ωρών και αρνητικό test RT-PCR για την εισαγωγή τους.

6.    Σε έλεγχο που διενήργησαν από κοινού η Ε.Α.Δ. και το Σ.ΕΠ.Ε. σε ιδιωτική εταιρεία παροχής εργαστηριακών και συμβουλευτικών λύσεων για τον αγροδιατροφικό τομέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιβλήθηκαν τέσσερα (4) πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας.

 Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τρείς χιλιάδες τριακόσιες εξήντα τέσσερις (3.364) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ