Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021
x

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αρκετές είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι ευχέρειες.

Του Σταύρου Κουμεντάκη*

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι σχετικές με την πανδημία είναι πυκνές. Παρέχουν ευχέρειες. Eγκυμονούν κινδύνους.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις (εξαιτίας της πανδημίας) είναι πολλά και ποικίλα. Ιδίως τα σχετικά με το μισθολογικό κόστος και τη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων.

Το πρώτο «κύμα» των σχετικών ρυθμίσεων (μεταξύ αυτών οι από 11.3.20 ΠΝΠ και από 14.3.20 ΠΝΠ) μας απασχόλησε ήδη στην (από 15.3.20) προηγούμενη αρθρογραφία μας: «Κορωνοϊός και επιχειρήσεις: ένας, πρώτος, δεκάλογος για τη λειτουργία τους και τις εργασιακές τους σχέσεις»

Εξεδόθη, ήδη, και η από 20.3.2020 ΠΝΠ.

Την αξιοποίηση των ευχερειών και άμβλυνση των σχετικών κινδύνων επιχειρούμε με το παρόν.

Τα ΔΕΚΑ, επόμενα (κρίσιμα πάντως), ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ερώτημα 1ο: Είναι επιτρεπτή η απόλυση εργαζομένων αυτή την περίοδο;

ΟΧΙ-(όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής)

ΝΑΙ-(στις λοιπές επιχειρήσεις)

Ερώτημα 2ο: Είναι εφικτή η αναστολή της εργασιακής σχέσης;

Οι (πληττόμενες από την πανδημία) επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αναστέλλουν μονομερώς τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους. Δεν δικαιούνται να προχωρήσουν σε απολύσεις κατά το χρόνο της αναστολής. Στη συνέχεια: υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας.

Ερώτημα 3ο: Είναι εφικτή η λειτουργία της επιχείρησης με προσωπικό «ασφαλούς λειτουργίας»;

ΝΑΙ

(Αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Επιβάλλεται μονομερώς. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να απασχολείται τουλάχιστον για δύο εβδομάδες ανά μήνα).

Ερώτημα 4ο: Είναι επιτρεπτή η μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις του ιδίου ομίλου;

Η νομολογία είχε, ήδη,  δώσει τη δέουσα λύση για την απασχόληση εργαζομένων σε Όμιλο Εταιρειών)

Οι πληγείσες επιχειρήσεις δικαιούνται να μεταφέρουν προσωπικό σε άλλη επιχείρηση του ίδιου Ομίλου. Απαιτείται: έγγραφη, μεταξύ τους, συμφωνία. Επίσης: διατήρηση, συνολικά, του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.

Ερώτημα 5ο: Ποια η τύχη των (κοινών) μισθωμάτων και μισθωμάτων leasing που καταβάλλoυν οι επιχειρήσεις για τους εργαζομένους τους (και τις ίδιες);

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά τις επιχειρήσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί ή απαγορευθεί λόγω της πανδημίας.

Απαλλάσσονται από το 40% του καταβλητέου, για τις ίδιες, μισθώματος  για Μάρτιο και Απρίλιο 2020. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για την περίπτωση των μισθωμάτων (κοινών και leasing)  που καταβάλλoυν προς όφελος εργαζομένων τους.

Ερώτημα 6ο: Ποια φυσικά πρόσωπα συνδεόμενα με επιχειρήσεις ωφελούνται από την αναστολή εξόφλησης οφειλών προς το Δημόσιο;

Οι εργαζόμενοι και εκμισθωτές ακινήτων επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία, δικαιούνται αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών και των σχετικών δόσεων.

Ερώτημα 7ο: Ποιοι οι δικαιούχοι εργαζόμενοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης; Ποιες οι σχετικές υποχρεώσεις των εργοδοτών;

Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας: (α) τελεί σε αναστολή ή (β) έχει λυθεί με καταγγελία ή οικειοθελή αποχώρηση από 1.3.2020 έως 20.3.2020 δικαιούνται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Ερώτημα 8ο: Τι συμβαίνει με τους ( απολύτως αναγκαίους) ιατρούς εργασίας;

Οι παρούσες (απολύτως επιτακτικές) ανάγκες μας επαναφέρουν στη λογική. Διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των δικαιουμένων να ορισθούν ως ιατροί εργασίας.

Ερώτημα 9ο: Αναμένονται περαιτέρω μέτρα στήριξης των ελευθέρων επαγγελματιών, αυταπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων;

ΝΑΙ-Προβλέπεται η έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων

Ερώτημα 10ο:  Με ποιον τρόπο στηρίζονται οι άνεργοι;

Η διάρκεια των επιδομάτων ανεργίας παρατείνεται έως 31.5.2020. 

Εν κατακλείδι

Οι επιχειρηματίες οφείλουν να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της πλημμυρίδας των νομοθετικών ρυθμίσεων. Να (ανα)προσαρμόζουν την επιχειρηματική τους στρατηγική.

Η επιλογή των κατάλληλων μέτρων για τη διαχείριση του (ανελαστικού) μισθολογικού κόστους, δεν αποδεικνύεται εύκολη υπόθεση.

Τα εργαλεία είναι διαθέσιμα. Οι απολύσεις ή η τηλεργασία δεν είναι τα μόνα.

Σε εμάς εναπόκειται η επιλογή και ερμηνεία των περισσότερο κατάλληλων μέτρων για κάθε επιχείρηση.

Εκείνο που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή.

Αμέσως μετά: η διασφάλιση της επιβίωσης των επιχειρήσεων-γεγονός αναγκαίο για την (αξιοπρεπή) επιβίωση των ανθρώπων.

*Ο Σταύρος Κουμεντάκης είναι Senior Partner στην Koumentakis and Associates Law Firm.

Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ