Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021
x

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 250% Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΙΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ

Στα Ιωάννινα η αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα της πόλης ήταν της τάξης του 260% - Στα Χανία η μεταβολή κυμάνθησε στο 103%.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, ανακοίνωσε την Τρίτη ο ΕΟΔΥ.

Μεγάλες αυξητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν σε δύο από τις δέκα (2/10) περιοχές του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ και συγκεκριμένα στα Χανιά (+103%) και στα Ιωάννινα (+260%).  

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, της Πάτρας, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης και των Ιωαννίνων. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Την εβδομάδα 9 έως 15 Αυγούστου 2021, παρατηρήθηκαν πτωτικές ή σταθεροποιητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 2 έως 8 Αυγούστου 2021, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των οκτώ από τις δέκα (8/10) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Οι καθαρά πτωτικές τάσεις  κυμάνθηκαν από -55%  στην Αλεξανδρούπολη έως -72% στο Ρέθυμνο, ενώ οριακές ήταν οι μειώσεις στο Βόλο (-28%) και στο Ηράκλειο (-25%). Σταθερό παρέμεινε ουσιαστικά το ιικό φορτίο στον Άγιο Νικόλαο (-10%) και στην Περιφέρεια Αττικής (+2%).

Παρακάτω δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εβδομάδας 9 έως 15 Αυγούστου 2021:
 
Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 09-15/08/21, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις, με μη στατιστικά σημαντική μεταβολή (+2%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 02-08/08/21.
 
Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 09-15/08/21, στη  Λάρισα, παρατηρήθηκε   μείωση (-59%)  στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα  02-08/08/21.
 
Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 09-15/08/21, στο Βόλο,  παρατηρήθηκε  μείωση (-28%)  στο μέσο  εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα  02-08/08/21.

Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 09-15/08/21, στην πόλη του Ηρακλείου, καταγράφηκε οριακή μείωση  (-25%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου  στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα 02-08/08/21.  Το ιικό φορτίο παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα,  09-15/08/21,  στην  πόλη  των  Χανίων,  συνεχίσθηκε  η  τάση  αύξησης  (+103%), του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σύγκριση με την εβδομάδα 02-08/08/21. Το ιικό φορτίο παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα, 09-15/08/21,  στην  πόλη  του  Ρεθύμνου,  καταγράφηκε  σχετική  μείωση  (-72%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σύγκριση με την εβδομάδα 02-08/08/21. Το ιικό φορτίο παραμένει σε μέτρια προς σχετικά υψηλά επίπεδα.

Άγιος Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα, 09-15/08/21,  στην  πόλη  του  Αγίου  Νικολάου,  καταγράφηκε  οριακή και μη στατιστικά σημαντική μείωση (-10%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σύγκριση με την εβδομάδα 02-08/08/21. Το ιικό φορτίο παραμένει σε μέτρια προς σχετικά υψηλά επίπεδα.

Ξάνθη:Την τελευταία εβδομάδα,   09-15/08/21,  στην Ξάνθη,  παρατηρήθηκε μείωση  (-58%)  στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα  02-08/08/21.
 
Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 09-15/08/21,  στην Αλεξανδρούπολη παρατηρήθηκε μείωση (-55%)  στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα  02-08/08/21.
 
Ιωάννινα: Την τελευταία εβδομάδα,  09-15/08/21,  στα Ιωάννινα,  το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε σημαντική αύξηση (+260%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 02-08/08/21.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ