Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
x

ΛΑΡΙΣΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ

Πενήντα δύο Κέντρα Εμβολιασμού προβλέπει το Σχέδιο της Νομαρχίας Λάρισας για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης.

Το Σχέδιο που κατάρτισε η Νομαρχία Λάρισας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης πανδημίας του νέου ιού της γρίπης Α (Η1Ν1) εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και είναι πλέον έτοιμο για εφαρμογή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Την Παρασκευή, η Αντινομαρχία Δημόσιας Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο, για την ενημέρωση των πολιτών και των δημόσιων φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία αντιμετώπισης της πιθανής πανδημίας.
 
Σύμφωνα με το σχέδιο για την αντιμετώπιση της γρίπης θα αναπτυχθούν στο νομό Λάρισας 52 συνολικά Κέντρα Εμβολιασμού Γρίπης (Κ.Ε.Γ.) ενώ έχει οριστεί Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης.

Ειδικότερα, μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης είναι ο αρμόδιος για θέματα υγείας Αντινομάρχης, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, η νομίατρος, οι τρεις Προϊστάμενοι των Τμημάτων και οι τέσσερις επικεφαλής των ομάδων εργασίας.

Έργο της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης είναι η ομαλή εφαρμογή του σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας, ο συνολικός συντονισμός των συνεργαζόμενων φορέων, η γενικότερη εφαρμογή και εκτέλεση των ενεργειών που καταγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας Γρίπης, η άμεση αντιμετώπιση δυσχερειών σε κάποιο ΚΕΓ, η έγκαιρη και επαρκής προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού στα ΚΕΓ.

Παράλληλα έχει δημιουργηθεί γραμματεία που αποτελείται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υγείας έργο των οποίων είναι η διεκπεραίωση εγγράφων, η λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, η καταγραφή αναγκών των ΚΕΓ, ο καταμερισμός και η διεκπεραίωση της φόρτωσης του φαρμακευτικού -υγειονομικού υλικού των ΚΕΓ.
Τέλος ορίστηκαν οι οδηγοί της Νομαρχίας που θα αναλάβουν την μεταφορά του φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού.

Τα ΚΕΓ καθορίστηκαν βάσει των πληθυσμιακών δεδομένων και της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας κάθε Δήμου σε στενή συνεργασία με τους Δήμους και τα Κέντρα Υγείας κάθε περιοχής και προβλέφθηκε να τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία των Δήμων και σε σημεία εύκολα προσβάσιμα στους κατοίκους.

Η στρατηγική του σχεδιασμού περιλαμβάνει δύο κύκλους ΚΕΓ στο νομό Λάρισας .
Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει 12 ΚΕΓ, 7 στον κεντρικό και 5 στον περιφερειακό τομέα ενώ ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει 40 ΚΕΓ, 12 στον κεντρικό και 28 στον περιφερειακό τομέα.

Κάθε ΚΕΓ θα στελεχωθεί με ένα γιατρό, τρία άτομα παραϊατρικό προσωπικό, τρία άτομα που θα καταγράφουν σε ονομαστικές καταστάσεις τα άτομα που προσέρχονται, θα χορηγούν δελτία συγκατάθεσης και βεβαιώσεις εμβολιασμού, άτομα που θα εξασφαλίζουν την ήρεμη και ασφαλή προσέλευση των πολιτών προκειμένου να μη προκληθεί πανικός ( αστυνομικό όργανο ή στρατός) και ενδεχομένως ένα άτομο που θα εκτελεί καθήκοντα διερμηνέα σε ειδικές ομάδες πολιτών από το σύλλογο αλλοδαπών.

Τέλος έχει ληφθεί μέριμνα για την καθαριότητα των ΚΕΓ.

Τα ΚΕΓ θα εξοπλιστούν με ισοθερμικό ψυγείο για τη συντήρηση των εμβολίων, τηλέφωνο για άμεση επικοινωνία, μία εξεταστική κλίνη ή ράντζο, τέσσερα γραφεία με τέσσερις καρέκλες και τουλάχιστον 25 καθίσματα για όλους τους χώρους .

Παράλληλα από τη Νομαρχία Λάρισας έχει ληφθεί μέριμνα για τη μεταφορά ηλικιωμένων και ανθρώπων με αναπηρία, υπάρχει πρόβλεψη για Κινητή Εμβολιαστική Μονάδα και έχει οριστεί πρόγραμμα εμβολιασμού ανθρώπων ανά δημοτικό διαμέρισμα προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός.

Επίσης όλα τα ΚΕΓ θα προμηθευτούν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά ενώ από τη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας Λάρισας θα διατεθούν στο προσωπικό των ΚΕΓ Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) δηλαδή ολόσωμες φόρμες, γυαλιά ολοκληρωμένης οπτικής προστασίας, μάσκες, γάντια, προστατευτικές μπλούζες κ.α.
 
Η διάθεση των εμβολίων θα γίνεται σταδιακά σε ομάδες προτεραιότητας που θα καθοριστούν από το ΕΚΕΠΥ, σε δύο δόσεις με μεσοδιάστημα 3-4 εβδομάδων.

Αρχή από τις ευπαθείς ομάδες
             
Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει από τα ΚΑΠΗ διότι αφορούν ομάδες υψηλού κινδύνου και ειδικότερα από το Α΄ ΚΑΠΗ Λάρισας στη Νέα Σμύρνη.

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ θα εμβολιαστούν από το ΙΚΑ, οι επαγγελματίες υγείας θα εμβολιαστούν στο χώρο τους ή στο ΔΥΝΑ για τους ιδιώτες γιατρούς.
Στο χώρο τους επίσης θα εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες, σε υπηρεσίες σωμάτων ασφαλείας, σε μεγάλες επιχειρήσεις, οι τρόφιμοι και το προσωπικό φορέων, ιδρυμάτων και χώρων όπου άνθρωποι διαβιούν ομαδικά, δηλαδή ξενώνες, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, ορφανοτροφεία.

Ήδη με απόφαση του Νομάρχη Λάρισας κ Λουκά Κατσαρού έχει συγκροτηθεί επιτροπή καταγραφής των ομάδων υψηλού κινδύνου του νομού ενώ η Νομαρχία Λάρισας έχει προβεί σε σειρά ενεργειών προκειμένου οι πολίτες του νομού να ενημερωθούν σχετικά με τους κινδύνους αλλά και τα μέτρα αντιμετώπισης του ιού της γρίπης.

Μέχρι τώρα η Νομαρχία Λάρισας συγκάλεσε συσκέψεις όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του ιού, πραγματοποίησε ενημερωτικές εκδηλώσεις στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λάρισας και ενημέρωσε τους υπεύθυνους των σχολικών μονάδων της Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης.
Παράλληλα διένειμε σε φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες αφίσες και έντυπο ενημερωτικό υλικό στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ενώ ειδικά για την εκπαιδευτική κοινότητα πέραν της διανομής πληροφοριακών εντύπων προχώρησε και σε επιτόπια ενημέρωση .

Από την εμφάνιση της επιδημίας της νέας γρίπης η Νομαρχία Λάρισας παρακολουθεί τις εξελίξεις, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το ΕΚΕΠΥ, το ΚΕΕΛΠΝΟ και με όλους τους φορείς που θα παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση ενδεχόμενης πανδημίας .

Από τη Νομαρχία Λάρισας έχει επανειλημμένως επισημανθεί ότι μέχρι σήμερα δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και δεν δικαιολογείται πανικός .Η νόσος στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ήπια και οι ασθενείς αναρρώνουν πλήρως.

Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας αφορούν κυρίως την εφαρμογή των κανόνων ατομικής υγιεινής, δηλαδή συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό, κάλυψη του στόματος και της μύτης κατά το βήχα ή το φτέρνισμα, αποφυγή στενής επαφής με ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα γρίπης και εμβολιασμός με το εμβόλιο της νέας γρίπης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες του νομού μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2413- 506290, 2413-506480 και 2413-506272  
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ