Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020
x

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για τις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Σημαντική υποχώρηση εμφάνισε η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά τον Οκτώβριο. Παρά ταύτα το χρέος τους ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) ξεπέρασε στο τέλος Οκτωβρίου τα 251,5 δις. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης μειώθηκε τον Οκτώβριο κατά 60 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα σε σύγκριση με πέρυσι ο ρυθμός αύξησης των δανείων (πιστωτική επέκταση) να επιβραδυνθεί στο 4,4% από 5,4% που ήταν το Σεπτέμβριο. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος μιλώντας πρόσφατα στη Βουλή εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του έτους η πιστωτική επέκταση θα υποχωρήσει περαιτέρω, και συγκεκριμένα στο 4%, έναντι 10% που ήταν ο αρχικός στόχος.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η ΤτΕ, η χρηματοδότηση προς τις εγχώριες επιχειρήσεις παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2009 αρνητική καθαρή ροή 166 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 5,4% από 6,9% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2008: 18,7%). Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον επισκοπούμενο μήνα επιβραδύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς όλους τους κλάδους, με εξαίρεση τους κλάδους του «τουρισμού», του «ηλεκτρισμού-φωταερίου-ύδρευσης», των «επικοινωνιών, μεταφορών πλην ναυτιλίας» και των «λοιπών», όπου επιταχύνθηκε. Ειδικότερα, με αρνητικό ρυθμό κινείται η πιστωτική επέκταση προς τη βιομηχανία για δεύτερο συνεχόμενο μήνα (Οκτώβριος 2009: -2,3%, Σεπτέμβριος 2009: -1,0%, Δεκέμβριος 2008: 15,8%). Με πολύ χαμηλούς, αλλά θετικούς ρυθμούς κινείται η πιστωτική επέκταση προς τις «κατασκευές» (Οκτώβριος 2009: 1,0%, Σεπτέμβριος 2009: 2,4%, Δεκέμβριος 2008: 35,2%) και τη «ναυτιλία» (Οκτώβριος 2009: 2,7%, Σεπτέμβριος 2009: 5,7%). Αντίθετα, ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς το εμπόριο, παρά την επιβράδυνσή του, συνέχισε να κινείται σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι προς το σύνολο των επιχειρήσεων (Οκτώβριος 2009: 6,0%, Σεπτέμβριος 2009: 7,6%, Δεκέμβριος 2008: 19,5%).

Οι καθαρές χορηγήσεις των τραπεζών προς τα νοικοκυριά, σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια ανήλθαν σε 106 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε τον Οκτώβριο σε 3,3%, έναντι 3,9% το Σεπτέμβριο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 12,8%).

Από τα παραπάνω τα 128 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε στεγαστικά δάνεια, με αποτέλεσμα ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους να εμφανίσει επιβράδυνση (Οκτώβριος 2009: 4,0%, Σεπτέμβριος 2009: 4,3%, Δεκέμβριος 2008: 11,5%).

Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν καθαρή αρνητική ροή κατά 25 εκατ. ευρώ και ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε σε 2,4%, έναντι 3,3% το Σεπτέμβριο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 16,0%).

Τέλος, το υπόλοιπο των «λοιπών» δανείων προς τα νοικοκυριά σημείωσε αύξηση κατά 3 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2009, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής του επιβραδύνθηκε περαιτέρω σε -3,2% από -2,0% το Σεπτέμβριο 2009 (Δεκέμβριος 2008: 9,5%).A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ