Τρίτη 11 Μαΐου 2021
x

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 450.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ

Πρόκειται για οφειλές προς δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής οι οποίοι δικαιώθηκαν από το Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης - Τι θα κάνει ο δήμος

Ένα παλιό χρέος, το οποίο ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και προέρχεται από την εποχή της διοίκησης Γιάννη Μπουτάρη, καλείται να αποπληρώσει η διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Πρόκειται για οφειλές προς δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής τους οποίους απασχολεί ο δήμος, το ύψος των οποίων, μαζί με τα δικαστικά έξοδα, ανέρχεται σε περίπου 450.000 ευρώ.

Η υπόθεση έχει πίσω της ένα παρελθόν δικαστικών διεκδικήσεων οι οποίες ξεκίνησαν το 2015 με τους δικηγόρους να έχουν κερδίσει όλες τις προσφυγές. Η τελευταία δικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης που τους δικαιώνει εκδόθηκε εντός του 2020 (αρ. 331/2020). Πλέον, καλείται ο δήμος να αποφασίσει εάν θα ασκήσει έφεση κατά αυτής της απόφασης ή εάν θα παραιτηθεί των ένδικων μέσων, οπότε θα πρέπει να καταβάλει τα χρεωστούμενα.

Το θέμα θα απασχολήσει την προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία συνέρχεται σήμερα, δια τηλεδιάσκεψης. Προκειμένου να διευκολυνθεί στην απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή είχε αποφασίσει σε προγενέστερη συνεδρίασή της, στις 18 Μαρτίου 2020 να αναθέσει στο δικηγόρο Λάζαρο Στεφανίδη τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης “περί της συνδρομής ή μη, νόμω και ουσία βασίμων λόγων για την άσκηση και τις πιθανότητες ευδοκίμησης τυχόν περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 331/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης”.

Στην επτασέλιδη γνωμοδότησή του προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ο κ. Στεφανίδης, αφού αναλύει όλο το ιστορικό των δικαστικών αποφάσεων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι “δεν συντρέχει βάσιμος λόγος άσκησης ένδικου μέσου κατά της απόφασης 331/2020 του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και κατά συνέπεια δεν συντρέχουν πιθανότητες ευδοκίμησης τυχόν ενδίκου μέσου κατά αυτής”.

Προς αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθεί και ο δήμος Θεσσαλονίκης. Όπως εξήγησε στην Voria.gr ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μάκης Κυριζίδης ο οποίος είναι και δικηγόρος “δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να κερδηθεί αυτή η υπόθεση”. Ο κ. Κυριζίδης υπενθυμίζει ότι το 2015 η Οικονομική Επιτροπή στην οποία ήταν και ο ίδιος μέλος, είχε αποφασίσει να μην εφεσιβάλλει την πρωτόδικη απόφαση η οποία κατέστη, έτσι, τελεσίδικη. “Για τον λόγο αυτόν μάλιστα, μας είχαν σύρει και στα δικαστήρια, όλα τα μέλη της Επιτροπής και τελικά είχαμε απαλλαγεί με βούλευμα”. Είχε εξαιρεθεί τότε της δικαστικής διερεύνησης ο Γιώργος Αβαρλής ο οποίος είχε καταψηφίσει τη σχετική πρόταση στην Οικονομική Επιτροπή. Ο κ. Κυριζίδης σημειώνει πάντως, ότι ανάλογες υποθέσεις είχαν και πολλοί άλλοι δήμοι, όπως και η Περιφέρεια και σε όλες τις περιπτώσεις δεν είχε ασκηθεί καμία έφεση επί των πρωτόδικων αποφάσεων “αλλά μόνο για το δήμο Θεσσαλονίκης είχε διαταχθεί εισαγγελική έρευνα”.

Τι ποσά διεκδικούν οι δικηγόροι

Λόγω των πολλών δικαστικών υποθέσεων τις οποίες καλείται διαχρονικά να αντιμετωπίσει, ο δήμος Θεσσαλονίκης απασχολεί ιδιώτες δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής. Στο πλαίσιο των μνημονιακών περικοπών, το 2010, ο δήμος προχώρησε σε μείωση των αποδοχών τους. Οι δώδεκα δικηγόροι οι οποίοι απασχολούνταν τότε και οι περισσότεροι απασχολούνται και σήμερα στον δήμο, προσέφυγαν δικαστικά και δικαιώθηκαν.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. 6167/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
αναγνωρίσθηκε ότι:

α) οι συγκεκριμένοι δικηγόροι δεν υπάγονται στις περικοπές που επέβαλαν οι διατάξεις των νόμων 3833/2010 και 3845/2010 (Μνημόνιο και Μεσοπρόθεσμο).
β) πρέπει να υπαχθούν στον Α' βαθμό Μισθολογικού Κλιμακίου.
γ) δικαιούνται να λαμβάνουν χρονοεπίδομα 2% επί της εκάστοτε καταβαλλόμενης αντιμισθίας για κάθε δύο χρόνια δικηγορίας με βάση το χρόνο δικηγορίας καθενός και
δ) ότι είναι παράνομη η παρακράτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των αναφερόμενων στην αγωγή τους χρηματικών ποσών, στις οποίες μη νόμιμα είχε προβεί το αρμόδιο Τμήμα Μισθοδοσίας, της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων.

Κατά εκείνης της απόφασης ο δήμος απέφυγε να ασκήσει έφεση με αποτέλεσμα να καταστεί αμετάκλητη. Ωστόσο ο δήμος δεν κατέβαλε τα οφειλόμενα ποσά με αποτέλεσμα οι δώδεκα δικηγόροι να προσφύγουν εκ νέου δικαστικά (με καταψηφιστική αγωγή) προκειμένου να υποχρεωθεί ο δήμος να τους πληρώσει.

Η αγωγή τους εκδικάστηκε το 2017 και έγινε δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Σε βάρος αυτής της απόφασης ο δήμος αποφάσισε τότε, να ασκήσει έφεση η οποία τελικώς απερρίφθη με την υπ. αρ. 331/2020 τελεσίδκη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης η οποία θα απασχολήσει την αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με βάση τις δικαστικές αποφάσεις, το συνολικό ποσόν το οποίο θα πρέπει να καταβάλει ο δήμος στους δώδεκα δικηγόρους ανέρχεται σε περίπου 450.000 εκ των οποίων 180.000 ευρώ καταβλήθηκε τον Ιούνιο 2018, καθόσον είχε ορισθεί ως προσωρινά εκτελεστό από την πρωτόδικη απόφαση. Τα ποσά τα οποία έχουν επιδικαστεί σε καθέναν από τους δώδεκα κυμαίνονται από 18.500 έως 45.000 ευρώ.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ