Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
x

ΜΕ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Πρόσκληση για τη νέα δράση βιολογικής κτηνοτροφίας ύψους 200 εκατ. ευρώ εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Δημοσιεύτηκε η δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, ύψους 200 εκατ. ευρώ, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης ξεκινά στις 19 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 11 Απριλίου 2018, στις 00:00.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η πρόσκληση εκδίδεται με νέα κριτήρια επιλογής που δίνουν βαρύτητα στη δράση της μετατροπής από συμβατική σε βιολογική και στην ηλικία  του υποψηφίου, στηρίζοντας τους νέους γεωργούς. Στόχος να παράσχει προοπτική και διέξοδο μέσα από τη βιολογική κτηνοτροφία ταυτόχρονα με την ώθηση προς την ιδιοπαραγωγή βιολογικών ζωοτροφών. Αντίστοιχα τα νέα κριτήρια επιλογής για  τη δράση της διατήρησης της βιολογικής κτηνοτροφίας δίνουν βαρύτητα σε αυτούς που είναι κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφοι και συνειδητά ασκούν τη βιολογική κτηνοτροφία (παλαιότητα) και παράγουν μόνοι τους βιολογικές ζωοτροφές.

Πιο αναλυτικά δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

Το  Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, σε βοσκοτόπους που έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην  Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2017. Έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που  συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:

  • στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων·
  • στην  προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων·
  • στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4·
  • στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • στην  πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση ΕΔΩ.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ