Δευτέρα 25 Μαΐου 2020
x

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες είχε εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό για τις χρήσεις 2011-2013 ακυρώνονται και επιστρέφονται ποσά.

Τον δρόμο για την ακύρωση των αποτελεσμάτων φορολογικών ελέγχων αλλά και για την επιστροφή από το δημόσιο ποσών που έχουν καταβληθεί και αφορούσαν τις χρήσεις 2011-2013 ανοίγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση 320 του 2020 του Β΄Τμήματος του ΣτΕ, είναι αντισυνταγματικός ο έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων από τη φορολογική διοίκηση μετά την πάροδο 18μήνου σε περιπτώσεις εταιρειών για τις οποίες είχε εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό για τις χρήσεις 2011-2013 από πιστοποιημένο ιδιώτη ελεγκτή.

Το ΣτΕ δικαίωσε εταιρεία, που είχε προσφύγει το 2017 κατά της ΑΑΔΕ ζητώντας να ακυρωθεί η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013, καθώς είχε παρέλθει το 18μηνο από την έκδοση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 προβλέπεται ότι εφόσον μέσα σε 18 μήνες από την έκδοση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη δεν εντοπίζονται φορολογικές παραβάσεις από τους προβλεπόμενους ελέγχους της φορολογικής αρχής θεωρείται περαιωμένη η συγκεκριμένη χρήση και δεν υφίσταται δικαίωμα άλλου ελέγχου από τη φορολογική Διοίκηση εκτός και αν εντοπισθούν σοβαρές φορολογικές παραβάσεις, όπως είναι η έκδοση και λήψη πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Η ΠΟΛ.1034/2015 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών αποπειράθηκε να καταργήσει τις ρυθμίσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 επεκτείνοντας αναδρομικά την 18μηνη περίοδο σε 5ετία, δηλαδή στο γενικό όριο παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων. Έτσι, οι ελεγκτικές υπηρεσίες έκαναν χρήση της συγκεκριμένης πρόβλεψης προχωρώντας σε φορολογικούς ελέγχους και σε επιχειρήσεις για τις οποίες είχε εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό για τις χρήσεις 2011-2013 και είχε παρέλθει το 18μηνο από την υποβολή του.

Κατά το ΣτΕ η τροποποίηση των ρυθμίσεων που επιχειρήθηκε με την ΠΟΛ.1034/2015 δεν ήταν νόμιμη ως κείμενη εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης. Επιπλέον, η αναδρομική ανατροπή των αποτελεσμάτων περαίωσης θα αντέβαινε στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου και της ασφαλείας του δικαίου και στην αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Διαβάστε την περίληψη της απόφασης 320/2020 εδώ.

Με την απόφαση του ΣτΕ οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες είχε εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό για τις χρήσεις 2011-2013 ακυρώνονται και πρέπει να διαγραφούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα. Σε περίπτωση, δε, που έχουν καταβληθεί ποσά θα πρέπει αυτά να επιστραφούν από το δημόσιο.

Γίνεται σαφές ότι η απόφαση έχει προκαλέσει αναστάτωση σε δεκάδες επιχειρήσεις όσο και στους φοροτεχνικούς και για αυτό απαιτείται να εκδοθούν άμεσα ερμηνευτικές εγκύκλιοι.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ