Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019
x

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΤO REAL ESTATE ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Άρθρο στη Voria.gr του επιχειρηματία και προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αθανάσιου Σαββάκη για το real estate.

Του Αθανάσιου Σαββάκη*

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η βιομηχανία, είναι η δαμόκλειος σπάθη των υπερβολικών προστίμων, για «αυθαίρετα» κτίσματα εντός των γηπέδων στα οποία έχουν ανεγερθεί τα διάφορα βιομηχανοστάσια.

Επιπλέον, εξ’ αιτίας των πολύ μεγάλων επενδύσεων σε κτήρια και μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής αξίας, πληθώρα βιομηχανιών που επιθυμεί να επεκταθεί ή/και να εκσυγχρονισθεί έρχεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα της εξάντλησης του συντελεστή κάλυψης και του συντελεστή δόμησης.

Πρόκειται για δυο μεγάλα προβλήματα, τα οποία απασχολούν τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ειδικά όσων είναι εγκατεστημένες εντός οργανωμένων υποδοχέων (Βιομηχανικές Περιοχές).

Γι’ αυτό πάγιο αίτημα των μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, είναι εγκατεστημένες εντός ΒΙΠΕ και λειτουργούν συνεχώς την τελευταία δεκαετία, είναι η θεσμοθέτηση από την πολιτεία της αύξησης του συντελεστή κάλυψης του οικοπέδου εγκατάστασης μέχρι ποσοστού 90% , του συντελεστή δόμησης έως 3, ενώ οι αποστάσεις από τα όρια να προσδιορίζονται στα 2,5 μέτρα.

Με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη στην κείμενη νομοθεσία θα καταστεί δυνατή  η κάλυψη  σημαντικών αναγκών των μεταποιητικών εταιριών που επιθυμούν να προβούν σε πολυδάπανες επενδύσεις επέκτασης ή νέας εγκατάστασης μεγάλων γραμμών παραγωγής, που, προφανώς, θα πρέπει να συνεργάζονται με ήδη εγκατεστημένες γραμμές προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγική δυναμικότητα, αλλά και η παραγωγικότητα των υφισταμένων εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, σημαντικές διατάξεις, που επιλύουν χρονίζοντα προβλήματα της βιομηχανίας, οι οποίες προτείνουμε να συμπεριληφθούν σε νέο Νόμο από την πολιτεία είναι:

1. Να επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης/κάλυψης/όγκου μεταξύ  γηπέδων ιδιοκτησίας της ίδιας εταιρείας ευρισκομένων εντός της ίδιας ΒΙΠΕ. Η ως άνω δυνατότητα μεταφοράς να είναι επιτρεπτή σε κάθε οριοθετημένη ΒΙΠΕ εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
2. Να επιτρέπεται η νομιμοποίηση τμήματος κτιρίου πληρούντος τις κείμενες οικοδομικές διατάξεις
3. Να επιτρέπεται κατά παρέκκλιση η έκδοση ταυτόχρονης πράξης άδειας λειτουργίας και νομιμοποίησης σε κάθε περίπτωση επέκτασης μιας επένδυσης υφιστάμενης εγκατάστασης εντός του ιδίου γηπέδου, η οποία απαιτεί σαφώς νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.
4. Κατά την προσμέτρηση των συντελεστών κάλυψης και δόμησης να εξαιρούνται ρητώς (και όχι περιοριστικώς):
α) Μηχανολογικός εξοπλισμός στον αύλειο χώρο του γηπέδου,
β) Δεξαμενές τροφοδοσίας,
γ) Κτίσματα υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας
δ) Φυλάκια ελέγχου εισόδου-εξόδου (δυνατότητας τοποθέτησής τους στο όριο του γηπέδου)

Είμαστε σίγουροι ότι ένας νέος Νόμος που θα δίνει οριστική λύση στα σγκεκριμένα προβλήματα, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο τόνωσης της επιχειρηματικότητας με παρεμβάσεις που δεν δημιουργούν κανένα απολύτως πρόβλημα στο περιβάλλον και παράλληλα συμβάλλουν στην άρση της αβεβαιότητας αναφορικά με υπέρογκα πρόστιμα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν πολλές βιομηχανίες ακόμη και στην αναστολή της λειτουργίας τους.

*Ο Αθανάσιος Σαββάκης είναι επιχειρηματίας & πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ