Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020
x

ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΤΤ

Στα 126,442 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κατά το εννιάμηνο 2009 έναντι 400.000 ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2008.

Στα 126,442 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κατά το εννιάμηνο 2009 έναντι 400.000 ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2008. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 160,32 εκατ. ευρώ, έναντι 2 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008, ενώ τα προ φόρων κέρδη του τρίτου τριμήνου ανήλθαν στο ποσό των 37,39 εκατ. ευρώ έναντι 9,81 εκατ.ευρώ του γ΄ τριμήνου του 2008.

Η διαμόρφωση της υψηλής ενοποιημένης κερδοφορίας προήλθε από την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία και τα οποία ανήλθαν σε 120,494 εκατ.ευρώ έναντι ζημιών 74,393 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο του 2008. Βελτιωμένα ήταν και τα κέρδη από επενδύσεις που διαμορφώθηκαν στα 41,452 εκατ. ευρώ από 8,863 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο 2008. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 198,053 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο 2009 έναντι 236,169 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο 2008.

Η καθαρή θέση στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 διαμορφώθηκε στα 1,508 δισ. ευρώ έναντι 626,527 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου του 2008. Το ενεργητικό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου διαμορφώθηκε σε ενοποιημένη βάση στο εννιάμηνο του 2009 στα 15,999 δισ. ευρώ έναντι 14,897 δισ. ευρώ στο εννιάμηνο του 2008.

Οι υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 14,491 δισ. ευρώ στο εννιάμηνο 2009 έναντι 14,897 δισ. ευρώ στο εννιάμηνο 2008. Τα ταμειακά διαθέσιμα σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν στο εννιάμηνο 2009 σε 2,963 δισ. ευρώ έναντι 2,547 δισ. ευρώ στο εννιάμηνο 2008.

Ο Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 1,07%, ενώ ο Δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 179,65%.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εμφάνισε αύξηση του χαρτοφυλακίου (μετοχές & ομόλογα) κατά 28,23% σε σχέση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση των χορηγήσεων κατά 9,06% από το τέλος του 2008 και 18,37% από τις 30/09/2008 και αύξηση των καταθέσεων κατά 11,87% από το τέλος του 2008 και 15,76% από τις 30/09/2008.

Η σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 61,97%, έναντι 63,56% την 31η Δεκεμβρίου 2008 και 60,60% κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

«Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 526,26 εκ. ευρώ, μέσα σε πολύ δύσκολες οικονομικά συνθήκες έφερε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στην πρώτη θέση μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών και στην τρίτη μεταξύ των ευρωπαϊκών, από άποψη κεφαλαιακής επάρκειας, αναδεικνύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλεται από το επενδυτικό κοινό», δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΤ, κ. Άγγελος Φιλιππίδης.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ