Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
x

ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 29% ΤΟ 2008 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Το συνολικό απόθεμα νεόδμητων κατοικιών ανέρχεται σε 200.000 με 250.000.

Σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης έχει επέλθει η οικοδομή στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, διόρθωση που αποδίδεται στην παγκόσμια οικονομική κρίση.

Το τελευταίο ενάμιση έτος έχει καταγραφεί μια φάση έντονης διόρθωσης με τις επενδύσεις σε κατοικίες να μειώνονται κατά 29% το 2008. Η οικοδομική δραστηριότητα συνεισφέρει στην οικονομία της χώρας μας περίπου 0,8% του μέσου ετήσιου ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης κατά τη τελευταία 10ετία.

Η παρούσα κάμψη είναι ορατή και σε πλειάδα ευρωπαϊκών χωρών και ιδιαίτερα σε αυτές που τα προηγούμενα έτη εμφάνισαν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και έντονη οικονομική δραστηριότητα στο χώρο της οικοδομής, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η ύφεση της κατασκευαστικής δραστηριότητας εκφράζεται σε 3,5% σε ποσοστά του ΑΕΠ (σε αντίθεση με το 2% που παρατηρείται στην Ελλάδα) ενώ η βίαιη αυτή διόρθωση εκτιμάται ότι αφαίρεσε σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες από τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξής τους κατά το 2008 (συγκριτικά με 1,5 ποσοστιαίες μονάδες στη Ελλάδα).

Διανύοντας ήδη το δεύτερο χρόνο της κρίσης και σύμφωνα με πρόβλεψη του ΟΟΣΑ (Δεκέμβριος 2008) η οικοδομική ύφεση θα διαρκέσει 2-3 χρόνια ακόμα, ενώ το συνολικό απόθεμα νεόδμητων κατοικιών ανέρχεται σε 200.000 με 250.000.

Την εκτίμηση του συνολικού αποθέματος απούλητων κατοικιών επιχειρεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με βάση ένα υπόδειγμα μακροχρόνιας ζήτησης για κατοικίες, κατά τη περίοδο 1999-2007.Παράλληλα, η ελληνική αγορά δεν εμφανίζει τις υπερβολές που σημειώθηκαν σε άλλες χώρες, παρουσιάζοντας μία οριακή κάμψη το πρώτο τρίμηνο του 2009, σε σύγκριση με τους διψήφιους αριθμούς μείωσης που παρατηρούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (πχ. Ιρλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.α.). 

Υπολογίζεται ότι οι τιμές κατοικιών στην Ελλάδα υπερβαίνουν τις εκτιμώμενες με βάση τα μακροοικονομικά θεμελιώδη, κατά περίπου 10% -- με την υπέρβαση αυτή να είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη του μέσου όρου της ευρωζώνης, εκτός Γερμανίας, όπως προκύπτει από υπολογισμούς του ΔΝΤ, ενώ απέχουν δραματικά από τις εκτιμώμενες  υπερτιμήσεις στις τιμές κατοικιών άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως λ.χ. 30% στην Ιρλανδία, 27% στην Ολλανδία, 22% Γαλλία, 17% Ισπανία (ΔΝΤ, Νοέμβριος 2008).

Για την απορρόφηση των αποθεμάτων η Τράπεζα προκρίνει τρία σενάρια: α)κάμψη του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος (-1,2 % το 2009 σε ετήσια βάση) και αύξησή του κατά 1 % το 2010, β) διατήρηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων στα τρέχοντα χαμηλά τους επίπεδα και αύξησή τους κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το 2010 και γ) σωρευτική μείωση των τιμών των κατοικιών κατά 10% τη διετία 2009-2010.
Βάσει αυτού του σχεδιασμού το απόθεμα αναμένεται να μειωθεί στις 70.000 κατοικίες στα τέλη του 2009 και στις 40.000 στα μέσα του 2010. Επιπλέον η οικοδομική δραστηριότητα θα αφαιρέσει 1,6% από τον ετήσιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης το 2009 και θα έχει οριακά θετική συνεισφορά το 2010, ενώ η απασχόληση στον κλάδο θα μειωθεί κατά 34.000 άτομα.

Η έκθεση προβλέπει ακόμη  την κάμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, τη μείωση των εξαγωγών καθώς και την κόπωση της ιδιωτικής κατανάλωσης με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 1.4% το 2009. Ωστόσο οι μειωμένες τιμές ενέργειας (κατά 17% σε σύγκριση με τα περσινά δεδομένα) και η κάμψη της εγχώριας ζήτησης αναμένεται να οδηγήσουν τον πληθωρισμό σε ποσοστό της τάξης του 1,3% το 2009, ενώ ο δομικός πληθωρισμός, αν και μειωμένος, θα παραμείνει σε επίπεδο οριακά υψηλότερο από 2,0%.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ