Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020
x

ΜΕΙΩΘΗΚΕ 39% ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το μήνα Σεπτέμβριο 2009 ανήλθε σε 2.266,5 εκατ. ευρώ, έναντι των 3.718 εκατ. ευρώ, που είχε διαμορφωθεί τον αντίστοιχο μήνα του 2008.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το μήνα Σεπτέμβριο 2009 ανήλθε σε 2.266,5 εκατ. ευρώ, έναντι των 3.718 εκατ. ευρώ, που είχε διαμορφωθεί τον αντίστοιχο μήνα του 2008, παρουσιάζοντας μείωση 39%, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ).

Με βάση το ανωτέρω στοιχείο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2009 ανήλθε σε 18.589 εκατ. ευρώ έναντι των 32.684,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2008, παρουσιάζοντας μείωση 43,1%.

Η μείωση αυτή του ελλείμματος οφείλεται στο γεγονός ότι καταγράφεται μείωση στις εξαγωγές-αποστολές κατά 17,9%, ενώ μειώθηκε και η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά 35,9%.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕA+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ