Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021
x

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Η Αττικό Μετρό ΑΕ προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό με στόχο τη διερεύνηση των αναγκών ζήτησης μετακινήσεων και έργων υποδομής στην πόλη.

Τις ανάγκες ζήτησης μετακινήσεων και -αντίστοιχων με το Μετρό- έργων υποδομής στη Θεσσαλονίκη θέλει να διερευνήσει η Αττικό Μετρό ΑΕ, η οποία προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό θεσσαλονίκης»

Σύμφωνα με το κείμενο της προκήρυξης, το σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου του Μετρό στη Θεσσαλονίκη θα έχει χρονικό ορίζοντα σχεδιασμού το 2040 και θα εστιάζει τόσο στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκη όσο και τη γύρω Περιαστική Ζώνη.

Στα αντικείμενα της μελέτης περιλαμβάνονται:
α. Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης που διέπει τη λειτουργία των μεταφορικών συστημάτων της ΠΜ και τα χαρακτηριστικά ή τις παραμέτρους που καθορίζουν την προσφορά και τη ζήτηση των συστημάτων αυτών.
β. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και η δημιουργία σχετικών Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ).
γ. Η διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων δικτύων μεταφορικής υποδομής στα πλαίσια του μεσο-μακροπρόθεσμου σχεδιασμού ανάπτυξης της ΠΜ και των μεταφορικών συστημάτων.
δ. Η ανάπτυξη Συγκοινωνιακού Μοντέλου για τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή του μηχανισμού προσομοίωσης της συγκοινωνιακής λειτουργίας της Περιοχής Μελέτης και των στοιχείων που καθορίζουν την προσφορά και τη ζήτηση των μεταφορικών συστημάτων, ώστε να γίνει αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων των μεταφορικών δικτύων για την επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου Μετρό στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Μεταφορών.

Όπως αναφέρει η Αττικό Μετρό, η τελευταία μελέτη αντίστοιχης έκτασης και εμβέλειας είχε πραγματοποιηθεί περίπου 20 χρόνια με την ολοκλήρωση της Γενικής Μελέτης Μεταφορών και Κυκλοφορίας για τη Θεσσαλονίκη που είχε ανατεθεί από τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ), βάσει της οποία έγινε και ο σχεδιασμός των υπό κατασκευή έργων. Αντίστοιχα, για τις ανάγκες του Έργου της Επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, σε συνεργασία με το ΣΑΣΘ, εκπόνησε τη Μελέτη Σκοπιμότητας (2011) μετά από κατάλληλη επικαιροποίηση των δεδομένων ζήτησης μετακινήσεων και με έτος σχεδιασμού το 2016.

Η μελέτη αναμένεται να απραδοθεί στην Αττικό Μετρό μετά από 25 περίπου μήνες.

Η αξία της σύμβαση αγγίζει τα 2.990.000 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα το έργο «Μελέτες Νέων Επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας και του Μετρό Θεσσαλονίκης».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ