Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019
x

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ

Σε μελέτη για έργα και παρεμβάσεις στη λίμνη Πουρναρίου αποφάσισαν να προβούν η ΔΕΗ και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας.

Σε μελέτη για την αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου, όπου ήδη λειτουργούν έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας,  αποφάσισαν να προχωρήσουν από κοινού η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας και η ΔΕΗ Α.Ε.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο φορέων αναλύθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες, το χρονοδιάγραμμά τους καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της τελικής αξιοποίησης της λίμνης.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου να συνταχθεί από τη ΔΕΗ μια προμελέτη, όπου θα περιλαμβάνονται τα έργα και οι παρεμβάσεις για την αξιοποίηση της λίμνης, η οποία και θα αποσταλεί στη Ν. Α. Άρτας.

Στη συνέχεια προβλέπεται να πραγματοποιηθεί διαβούλευση μεταξύ των αρμόδιων φορέων του νομού, ώστε το νομαρχιακό συμβούλιο με απόφασή του να οριστικοποιήσει τα βέλτιστα έργα και παρεμβάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση της λίμνης.

Τέλος αποφασίστηκε η πρόταση που θα διατυπωθεί να αποσταλεί από τη Ν. Α. Άρτας στη ΔΕΗ, η οποία από μέρους της θα συντάξει και θα δημοπρατήσει την τελική μελέτη αξιοποίησης της Λίμνης Πουρναρίου.

Φ.Λ.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ