Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020
x

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ VELL GROUP ΚΑΙ DE΄ LONGHI

Μνημόνιο συνεργασίας (MOU) υπέγραψαν η Vell Group AE και η De΄ Longhi, μετά από πρόταση της δεύτερης για συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ τους.

Μνημόνιο συνεργασίας (MOU) υπέγραψαν η Vell Group AE και η De΄ Longhi, μετά από πρόταση της δεύτερης για συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το ανωτέρω μνημόνιο, εν όψει της επί τόσα έτη δραστηριοποίησης της Vell Group στην αποκλειστική διανομή των προϊόντων De΄ Longhi στην Ελλάδα, η Vell Group, χωρίς την καταβολή οιουδήποτε ποσού ως τιμήματος, θα συμμετάσχει με ποσοστό 40% και η De΄ Longhi με ποσοστό 60% στο μετοχικό κεφάλαιο ανώνυμης εταιρείας που θα συσταθεί με μετατροπή της ήδη υφιστάμενης Kenwood Appliances Hellas MΕΠΕ.

Η Kenwood Appliances Hellas ανήκει κατά 100% στη De΄ Longhi και θα έχει την αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα τόσο των προϊόντων De΄ Longhi και Kenwood όσο και λοιπών προϊόντων με άλλα σήματα, των οποίων τη διανομή στην Ελλάδα θα αναλάβει η De΄ Longhi.

Με την υπογραφή της σύμβασης μετόχων η Vell Group θα λάβει από τη De΄ Longhi το ποσό των 2 εκατ. ευρώ, ως προκαταβολή, έναντι του τιμήματος που θα καταβληθεί στην εταιρεία, εάν μετά την 31/12/2014 ασκηθεί από την Vell Group ή τη De΄ Longhi το δικαίωμα προαιρέσεως πώλησης ή αγοράς αντίστοιχα του ανωτέρω ποσοστού της Vell Group, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο μνημόνιο και τη σύμβαση μετόχων.

Επίσης, το ανωτέρω μνημόνιο περιέχει τους βασικούς όρους της συνεργασίας και της λειτουργίας και διακυβέρνησης της Vell Group που θα συσταθεί. Σχετικά προβλέπεται ότι τη διοίκηση αυτής θα έχει η De΄ Longhi και η Vell Group θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο με δύο μέλη που θα διορίζονται από αυτή. Για θέματα που αφορούν στον σκοπό, την έδρα, σε μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου κλπ, για τη λήψη σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση θα απαιτείται η έγκριση της Vell Group.

Κατά τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω μνημόνιο η σύμβαση μετόχων θα υπογραφεί μέχρι την 30ή Απριλίου 2010.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ