Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020
x

MOODY'S:ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Β»

Κατά τον οίκο αξιολόγησης, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, σημειώνει παραμένουν χαμηλές, εκτός εάν επιταχυνθούν σημαντικά οι επενδύσεις.

Ανάλυση για την ελληνική οικονομία παρουσίασε ο οίκος αξιολόγησης Moody's λίγες μόνο ημέρες μετά την απόφαση να μην δημοσιοποιήσει έκθεση για την αξιολόγηση της χώρας.

Σε αυτή εξηγεί ότι διατηρεί «σταθερό» outlook καθώς αυτό ισορροπεί το σχετικά χαμηλό ρίσκο αλλαγών στην δημοσιονομική πολιτική και των μέτριων προοπτικών ανάπτυξης καθώς και την ανάγκη για θεσμικές βελτιώσεις στη δημόσια διοίκηση.

Παρά τη σημαντική βελτίωση έως σήμερα, ο οίκος ξεκαθαρίζει ότι η χώρα θα παραμείνει στην κατηγορία «Β» για επόμενα χρόνια αν δεν υπάρξει σημαντική περαιτέρω βελτίωση στην ισχυροποίηση των θεσμών και τις οικονομικές επιδόσεις (να σημειωθεί πάντως ότι οι υψηλότερες τρεις κατηγορίες στην κλίμα Β ανήκουν στην επενδυτική βαθμίδα).

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, σημειώνει παραμένουν χαμηλές, εκτός εάν επιταχυνθούν σημαντικά οι επενδύσεις. Οι τελευταίες απαιτούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα και να προωθηθεί ένα περισσότερο φιλικό για την ανάπτυξη φορολογικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα θα διατηρηθεί ένα συνετό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ενώ οι νέες προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια είναι υποσχόμενες, σημειώνει, χρειάζεται λεπτομερής εργασία πριν εφαρμοστούν. Επιπλέον ενώ η χώρα νομοθέτησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία τρία χρόνια, αυτές που εστιάζουν στο να αλλάξει η θεσμική συμπεριφορά θα απαιτήσουν χρόνο να εφαρμοστούν πλήρως και να αντανακλάσουν ένα περισσότερο αποτελεσματικό δημόσιο, ισχυρή φορολογική συνέπεια και αλλαγές στην κουλτούρα πληρωμών του πληθυσμού.

Παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση

Η αξιολόγηση θα μπορούσε να αναβαθμιστεί αν η νέα κυβέρνηση συνέχιζε να εφαρμόζει τις δεσμεύσεις που δόθηκαν στην ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων που ενίσχυσαν τα θεσμικά όργανα και οδήγησαν σε βελτιωμένο επιχειρηματικό κλίμα και ισχυρότερες επενδύσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερά τα δημοσιονομικά.

Αυτό θα οδηγούσε σε ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους από ό,τι προβλέπεται σήμερα. Οι πιο γρήγορες από τις αναμενόμενες βελτιώσεις της υγείας του τραπεζικού τομέα θα μπορούσαν επίσης να τροφοδοτήσουν μία θετική αξιολόγηση.

Παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση

Αντίθετα, θα μπορούσε να αναπτυχθεί καθοδική πίεση στην αξιολόγηση εάν η ελληνική κυβέρνηση αποφάσιζε να παρεκκλίνει από τις δεσμεύσεις της και κινούνταν αντίστροφα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που είχαν προηγουμένως συμφωνηθεί και νομοθετηθεί ή εάν επανεμφανίζονταν οι εντάσεις με τους επίσημους πιστωτές, για οποιοδήποτε άλλον λόγο. Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τη συνεχή στήριξη της ευρωζώνης προς τη χώρα.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ