Κυριακή 18 Αυγούστου 2019
x

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ: ΣΕ 1,59 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2009

Τα αποτελέσματα εξαμήνου 2009 ανακοίνωσε η εταιρία, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 1,590 δισ. ευρώ.

Σε 1.590 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Μότορ Όιλ ΑΕ το πρώτο εξάμηνο του 2009, ενώ οι πωλήσεις σε όγκο ήταν 4,83 εκατ. μετρικοί τόνοι έναντι 4,53 εκατ. μετρικών τόνων το αντίστοιχο διάστημα του 2008, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας. Την ίδια περίοδο τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ήταν 105,2 εκατ. ευρώ έναντι 109,3 εκατ. ευρώ το 2008.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το 2009 θεωρείται από την εταιρία σημαντική χρονιά από άποψη υλοποίησης επενδύσεων, εξαγορών και οικονομικών αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, αναφέρεται ότι, το έργο κατασκευής της νέας μονάδας ατμοσφαιρικής απόσταξης, Crude Distillation Unit (CDU),  δυναμικότητος περίπου 60.000 βαρελιών την ημέρα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2010, με το κόστος του να ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί.

Με την προσθήκη της νέας CDU η συνολική παραγωγική δυναμικότητα του Διυλιστηρίου θα υπερβεί τα 170.000 βαρέλια την ώρα ή τα 9 εκατ. μετρικούς τόνους ετησίως, παραγωγή αυξημένη κατά 25%.

Επίσης, πρόσθετα οφέλη εκτιμά ότι θα αποκομίσει η εταιρία από την υποκατάσταση εισαγωγών μαζούτ (Straight Run Fuel Oil) από ιδιοπαραγόμενο, κατόπιν της βελτιστοποίησης των προμηθειών αργού και της δυνατότητας κατεργασίας νέων τύπων αργού.

Παράλληλα, η εταιρία, υπογραμμίζει ότι με την απόκτηση του δικτύου των 700 περίπου πρατηρίων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας με το εμπορικό σήμα SHELL, έναντι 245,6 εκατ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2009, ενισχύεται σημαντικά η παρουσία του Ομίλου στην εγχώρια αγορά, ενώ μέρος της συμφωνίας αποτελεί και η διατήρηση του εμπορικού σήματος SHELL

Αναφορικά με την πορεία των εργασιών και αποτελεσμάτων, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, σημειώνεται ότι, τα προϊόντα της Μότορ Όιλ συνέχισαν να διοχετεύονται και στις 3 κύριες αγορές όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία (εσωτερική, εξαγωγές, ναυτιλία) μέσω ενός ισχυρού δικτύου πωλήσεων και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) το α΄ εξάμηνο του 2009 ήταν 153,6 εκατ. ευρώ έναντι 189,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2008.


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο 2009 σε 135,2 εκατ. ευρώ έναντι 145,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ