Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021
x

ΤΟ ΥΠΕΝ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Μπαλάκι οι ευθύνες για τη ρύπανση του Θερμαϊκού Κόλπου - Το ΥΠΕΝ δείχνει ως υπαίτιους για τη ρύπανση το Δημόσιο και την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Πρόστιμο ύψους 224.137 ευρώ το οποίο είχε επιβάλει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης σε βάρος της ΕΥΑΘ Α.Ε. για ρύπανση του Θερμαϊκού κόλπου, διέγραψε με απόφασή του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο σκεπτικό της απόφασης ως υπαίτιοι για τη ρύπανση υποδεικνύονται το ελληνικό δημόσιο (χωρίς να κατονομάζεται συγκεκριμένη υπηρεσία) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με το αιτιολογικό ότι δεν έκαναν τα απαραίτητα έργα υποδομής προκειμένου να μην οδεύουν ανεπεξέργαστα τα λύματα προς τον Θερμαϊκό.

Τον περασμένο Απρίλιο ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Ιωάννης Σάββας επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 224.137 ευρώ σε βάρος της ΕΥΑΘ Α.Ε. «για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας και υποβάθμιση του περιβάλλοντος», λόγω απόρριψης ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων από το Α3 αντλιοστάσιο της περιοχής Δενδροποτάμου στον κόλπο Θεσσαλονίκης.

Η προσφυγή

Κατά αυτής της απόφασης η ΕΥΑΘ Α.Ε. προσέφυγε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση επιβολής προστίμου. Στην προσφυγή της η εταιρεία υποστηρίζει ότι το εις βάρος της πρόστιμο επιβλήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 2937/2001, καθότι δεν φέρει ευθύνη για τη μη εύρυθμη λειτουργία του επίμαχου δικτύου αγωγών και τη συνεπεία αυτής ρύπανση του Θερμαϊκού, ούτε έχει αρμοδιότητα για την επίλυση του ζητήματος αυτού, αφού για την οριστική του επίλυση απαιτούνται έργα μεγάλης υποδομής τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο επενδυτικό πρόγραμμα που οφείλουν να υλοποιούν το Δημόσιο και η ΕΥΑΘ Παγίων, καθώς και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως προς το έργο μετατόπισης του αγωγού που συνδέει το Α4 αντλιοστάσιο με τον κεντρικό αγωγό.

Το σκεπτικό

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με απόφασή του τον περασμένο Ιούλιο, η οποία φέρει τις υπογραφές του υπουργού Γιώργου Σταθάκη και του αναπληρωτή υπουργού Σωκράτη Φάμελλου, έκανε δεκτή την προσφυγή κρίνοντας παράτυπη την επιβολή του προστίμου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΥΠΕΝ:

1. Με βάση το ν. 2937/2001 και την από 27.7.2001 Τριμερή Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ και της ΕΥΑΘ Α.Ε., η τελευταία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη «…να προβαίνει σε επενδύσεις στο σύστημα εντός της περιοχής αποκλειστικής ευθύνης, πλην των μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πρόγραμμα που οφείλουν να υλοποιούν το δημόσιο και η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ».

Κατόπιν αυτών, αναφέρει στην απόφασή του το ΥΠΕΝ, «προκύπτει με σαφήνεια ότι η EYAΘ Α.Ε. είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και μόνο για τη λειτουργία και συντήρηση του όλου συστήματος, ρητά εξαιρουμένων των μεγάλων έργων υποδομής, για τα οποία αρμόδιο είναι το Ελληνικό Δημόσιο». Όπου ελληνικό δημόσιο, εν προκειμένω, πρόκειται για το υπουργείο Υποδομών το οποίο όφειλε να μεριμνήσει για την έγκαιρη κατασκευή των αναγκαίων έργων, αλλά για ευνόητους λόγους δεν κατονομάζεται.

2. Ευθύνες επιρρίπτει το ΥΠΕΝ και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία θα πρέπει να υλοποιήσει το έργο της μετατόπισης του αγωγού που συνδέει το Α4
αντλιοστάσιο με τον κεντρικό αγωγό, το οποίο καταστράφηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά την υλοποίηση από αυτήν του έργου κατασκευής του ανισόπεδου οδικού κόμβου Κ16 και για το οποίο υπεύθυνη να το χρηματοδοτήσει είναι η ΠΚΜ. Σημειώνει, μάλιστα, στην απόφασή του το ΥΠΕΝ ότι η ΠΚΜ έχει ήδη συντάξει και εγκρίνει τον Δεκέμβριο του 2017 τη σχετική μελέτη μετατόπισης του αγωγού.

3. Ως επιπλέον λόγο για την ακύρωση του προστίμου το ΥΠΕΝ επικαλείται και το γεγονός ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν κλήθηκε σε απολογία – ακρόαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις της, κάτι το οποίο προβλέπεται από τη διαδικασία.

Για τους ανωτέρω λόγους το ΥΠΕΝ έκανε δεκτή την προσφυγή της ΕΥΑΘ Α.Ε., ακυρώνοντας το πρόστιμο το οποίο της επιβλήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Όπως αναφέρει η απόφαση του ΥΠΕΝ «η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος αποχέτευσης ακάθαρτων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει την ευθύνη για την αργοπορία κατασκευής των μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο και την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και συνεπώς εσφαλμένα της έχει επιβληθεί το υπό κρίση πρόστιμο για υποτιθέμενες παραλείψεις της, ενώ δεν είναι αρμόδια για τα έργα που υπολείπονται να εκτελεστούν».

Έπειτα από αυτήν την απόφαση γεννάται το ερώτημα εάν η Αποκεντρωμένη θα προχωρήσει στην επιβολή προστίμου σε βάρος του υπουργείου Υποδομών το οποίο είναι αρμόδιο για την κατασκευή του δεύτερου κλάδου του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, ένα έργο το οποίο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2014, καθώς και σε βάρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ