Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019
x

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης απέρριψε την προσφυγή του απερχόμενου δημάρχου κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Απορρίφθηκε τελικά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης η προσφυγή του απερχόμενου δημάρχου, Γιάννη Μπουτάρη, για τους 192 συμβασιούχους του δήμου στον τομέα της Καθαριότητας.

Σύμφωνα με την απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜΘ, Ιωάννη Σάββα, η παραίτηση του δημοτικού συμβουλίου από την άσκηση ένδικων μέσων για τους συμβασιούχους δεν αποτελεί εκτελεστική διοικητική πράξη, συνεπώς η προφυγή του δημάρχου «απαραδέκτως ασκήθηκε κατά αυτής».

Επί της ουσίας, βάσει του σκεπτικού της απορριπτικής απόφασης, το δημοτικό συμβούλιο παραιτήθηκε μεν από την άσκηση ένδικων μέσων, ωστόσο δεν υπήρξε κάποια απόφαση που να ορίζει την επαναπρόσληψη των 192 συμβασιούχων. Συνεπώς ο απερχόμενος δήμαρχος, κατά την απόφαση της ΑΔΜΘ, δεν νομιμοποιείται να προσβάλει μία «μη εκτελεστή διοικητικλη πράξη ή πράξη που να έχει εκτελεστό χαρακτήρα». 

Υπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Μπουτάρης είχε καταθέσει ερώτημα στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης όσον αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο στις 15 Απριλίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία να παραιτηθεί ο δήμος Θεσσαλονίκης από την άσκηση ένδικων μέσων για τους 192 συμβασιούχους.

«...Η αριθμ. 576./15.4.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με την οποία αποφασίσθηκε η μη άσκηση ενδίκων μέσων (τακτικών και έκτακτων) κατά της με αριθμό 8768/2018 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης καθώς και η ολική παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της ήδη ασκηθείσας εφέσεως (α/α εκθ. κατάθ. 15772/2785/2018 και α/κ ορισμού δικασίμου2709/2423/2018), δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και, συνεπώς απαραδέκτως ασκήθηκε κατά αυτής, η κατ' άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 προσφυγή του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Μπουτάρη, η οποία πρέπει, για το λόγο αυτό, να απορριφθεί» αναφέρεται στη σχετική απόφαση.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ