Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018
x

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΣΦΑ - ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣΕ

Το σχήμα κοινοπραξιών των Snam, Enagás Internacional και Fluxys κατέβαλε το υψηλότερο τίμημα αλλά το ΤΑΙΠΕΔ ζητά νέα βελτιωμένη πρόταση

Βελτιωμένη οικονομική πρόταση για τον ΔΕΣΦΑ ζήτησε από την κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη Κοινοπραξία υπέβαλε ήδη την υψηλότερη προσφορά αλλά το ΔΣ ζητά νέα πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του, καθώς και από τα αρμόδια όργανα της ΕΛΠΕ.

Σημειώνεται πως το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συνεργασία με την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ), προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών που υπέβαλαν τα εξής δύο επενδυτικά σχήματα:

-Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A.

-Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD), για την απόκτηση του 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ